Mogelijk nieuwe strafheffingen op Amerikaanse producten

In reactie op de extra heffingen die kunnen worden toegepast bij de invoer van staal- en aluminiumproducten in de Verenigde Staten, is in de EU een verordening van kracht geworden op basis waarvan tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

Als president Trump besluit de thans nog geldende vrijstelling voor producten uit de EU niet (geheel) te verlengen, dan heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om per 20 juni 2018 strafheffingen, dat wil zeggen 25 procent extra douanerechten, te heffen op de invoer in de EU van bepaalde producten geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten. In het bijgevoegde Engelstalige artikel wordt dit verder toegelicht.

Wij adviseren bedrijven die producten importeren vanuit de Verenigde Staten na te gaan of de strafheffingen mogelijk van toepassing zullen zijn op die toekomstige importen en waar mogelijk de extra heffingen mee te nemen in de bepaling van de kost- en verkoopprijzen. Voor meer informatie verwijzen we naar het Engelstalige bericht.

Contact

Claudia Buysing Damsté

Partner Customs & International Trade, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 38 11

Volg ons