EU-ontwikkelingen ter verbetering grensoverschrijdende btw-handel

05/10/18

Op 2 oktober 2018 heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over de invoering van de vier zogenoemde ‘quick fixes’ per 1 januari 2020. Met deze snelle oplossingen wil de Raad specifieke problemen die spelen in de grensoverschrijdende btw-handel, verhelpen.

De oplossingen zijn gericht op:

  • vereenvoudiging van de regelingen voor call-off voorraden (voorraad op afroep),
  • vergroten van de rechtszekerheid bij ketentransacties,
  • verplicht stellen van het btw-identificatienummer voor toepassing van het btw-nultarief (in de btw-richtlijn: btw-vrijstelling met aftrek), en
  • vereenvoudiging van de regels voor bewijsvoering van het intracommunautaire vervoer.

Daarnaast heeft de Europese Raad ook politieke overeenstemming bereikt over het verlaagde tarief voor e-publicaties en een tijdelijke algemene verleggingsregeling voor landen met veel btw-fraude.

Verder heeft de Raad in strijd tegen btw-fraude de Verordening tot versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van btw bekrachtigd.

Tot slot liggen er (onder andere) nog richtijnvoorstellen voor de hervorming van de btw-tarieven en het voorstel om de btw-regels voor midden- en kleinbedrijf te vereenvoudigen.

Voor de btw-tarieven heeft het Europese Parlement op 6 september 2018 bij de Europese Raad aangedrongen dat de lidstaten er mee instemmen af te zien van het gebruik van verlaagde tarieven voor schadelijke of luxeproducten en het normale tarief te maximeren op 25%.

Wij komen later meer uitgebreid terug op de recente maatregelen.
 

Contact

Herman van Kesteren

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 63

Volg ons