EU publiceert voorstel definitief btw-stelsel grensoverschrijdende goederentransacties

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

De Europese Commissie heeft vrijdag 25 mei 2018 gedetailleerde technische wijzigingen voorgesteld voor de btw-behandeling van grensoverschrijdende goederentransacties in de EU. Dit voorstel is een uitwerking van het herzieningsvoorstel dat de Europese Commissie eind 2017 heeft gepubliceerd. In het huidige voorstel worden ook de richtlijnbepalingen over de eerder voorgestelde 'Certified Taxable Person' (CTP) uitgewerkt.

Het doel van deze ingrijpende herziening van de btw-regels is de komende jaren te komen tot een eenvoudiger, fraudebestendig en robuust definitief btw-stelsel voor de handel in de EU.

Wij zullen u de komende periode verder informeren over de voorstellen en de verwachte impact daarvan voor het bedrijfsleven.

EU consultatie nieuwe voorstel

Het nieuwe voorstel staat sinds afgelopen vrijdag open voor online-consultatie, waarbij eenieder feedback kan geven op het voorstel en de bijbehorende effectbeoordeling. De consultatie sluit 8 weken nadat het voorstel beschikbaar is in alle EU-talen.
Vooralsnog betekent dit dat u uiterlijk 24 juli 2018 uw feedback kunt geven.
 

Context nieuwe voorstel

Dit voorstel (COM (2018) 329)  is een belangrijk onderdeel van het 'Action Plan on VAT – Towards a single EU VAT area – Time to decide (VAT Action Plan)' van de Europese Commissie. De bedoeling is gefaseerd te komen tot een definitief systeem voor grensoverschrijdende B2B-handel die intra-Unie plaatsvindt gebaseerd op het 'bestemmingslandbeginsel', in het kort: btw-heffing in het land van bestemming.

In het kader van het VAT Action Plan zijn er ook nog wijzigingsvoorstellen voor de btw-tarieven en de btw-behandeling van SME’s gedaan. Daarnaast is er een wijzigingsvoorstel voor de Verordening (EU) 904/2010, betreffende administratieve samenwerking in de btw in verband met fraudebestrijding.

Het 'VAT Action Plan' is overigens onderdeel van het bredere 'Fair Taxation' pakket van de Europese Commissie.

Contact

Saskia Hadewegg Scheffer
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 46 14
E-mailadres

Robert Lantman
Senior Manager - Indirect Taxes, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 39 95
E-mailadres

Bart van Osch
Senior Manager, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 42 43
E-mailadres

Volg ons