Corporate Treasury Services

View this page in: English

De focus op liquiditeit en financiële risico’s bij stakeholders binnen en buiten de organisatie maar ook de maatschappelijke discussie rond financiële regelgeving bepalen direct en indirect de agenda van treasury.

Treasury is van in eerste instantie verantwoordelijk voor toegang tot de kapitaalmarkten, beschikbaarheid van liquiditeit en beheer van valuta en renterisico’s. Daarnaast is treasury doorgaans ook betrokken bij andere taken zoals pensioenbeheer, verzekeringen en juridische en fiscale aangelegenheden. De afgelopen jaren wordt treasury ook sterker betrokken bij – en in een aantal gevallen zelfs verantwoordelijk geworden voor – krediet- en grondstoffenrisico’s en bijvoorbeeld werkkapitaalbeheer.

De wijze waarop het takenpakket van treasury ingevuld kan worden, verschilt per organisatie. Immers een regionaal ziekenhuis staat onder invloed van andere financiële risico’s dan een multinationale onderneming. Ook de prioriteiten en complexiteit van de eigen organisatie en de financiële armslag is niet hetzelfde. Tenslotte is ook van groot belang in welke mate risico’s aanvaardbaar zijn voor het management.

PwC Corporate Treasury Services biedt een volledig pakket aan diensten op het gebied van treasury management:

  • Bepalen van een effectieve treasury strategie en adequate organisatie;
  • Ontwerp van effectieve treasury processen; en
  • Selectie en Implementatie van adequate ondersteunende technologie en cash management infrastructuren.

Wij hebben onze dienstverlening rond zes thematische speerpunten georganiseerd:

  • Strategy & Organisation;
  • Accounting en Audit Services;
  • Cash & Banking Solutions;
  • Risk Management;
  • Technology; en
  • Commodity Management.

Corporate Treasury Services Klik op de afbeelding voor een grotere weergave