Zeg wat je ziet

Op weg naar de professioneel zelfverzekerde auditor

Verbetering van controlekwaliteit en herstel van vertrouwen staan al langer op de agenda van het accountantsberoep. Externe en interne accountants moeten kritischer worden, beter communiceren en een professioneel zelfverzekerde houding aannemen.

De NBA heeft de training ‘Zeg wat je Ziet’ verplicht gesteld voor alle werkzame accountants en auditors. In de training staan de kennis en vaardigheden centraal die nodig zijn om te kunnen zien wat er speelt en te kunnen zeggen wat er is gezien.

Doelstelling

Het doel van de training is de mondelinge communicatieve vaardigheden van de accountant te verbeteren. Dit is noodzakelijk voor de verschillende fasen in het controle- en samenstelproces. De training richt zich op twee aspecten: de mondelinge communicatie en de professionele (houding en uitstraling) zelfverzekerdheid van de accountant. Deze training is gericht op de knelpunten die deelnemers ervaren. Hierbij worden concrete handvatten aangereikt die direct kunnen worden toegepast met behulp van een trainingsacteur.

Groepsgrootte

De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers, zodat er voldoende gelegenheid is praktijkproblemen te bespreken en daadwerkelijk te oefenen.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoren AA's en RA’s die werkzaam zijn als openbaar accountant, intern accountant, intern auditor of overheidsaccountant.

Na afloop van de training:

  • heeft u vaardigheden, tips en ideeën voor effectieve communicatie  tijdens het controle- of samenstelproces opgedaan;
  • heeft u inzicht in en geoefend met het bouwen van vertrouwen bij klanten en collega’s;
  • heeft u inzicht in verbale en non-verbale communicatie van anderen en zichzelf;
  • heet u wat helpt en hindert bij het vormen van een objectief oordeel;
  • bent u in staat om gesprekken effectief te voeren m.b.t. omgaan met weerstand, beïnvloeden en stellen van grenzen met behoud van de relatie.

Over zijn de trainers

De trainers hebben inhoudelijke kennis op het gebied van relevante regelgeving, actuele discussies rond ethische principes en het accountantsberoep. Zij combineren deze kennis met ervaringen uit de sector. Daarnaast hebben zij ervaring met het aanleren van vaardigheden als antwoord op (in dit geval ethische) dilemma’s. De combinatie van deze drie aspecten resulteert in een optimaal trainingsresultaat.

Programma

Introductie en bespreken vragenlijst en inventarisatie leerbehoeften 1 uur
Communicatie voor en bij de start van de opdracht 0,5 uur
Communicatie tijdens de opdracht 2,5 uur
Communicatie tijdens afronding van de opdracht en rapportage 2,5 uur
Evaluatie met de opdrachtgever en het team 1 uur
Afsluiting van de training 0,5 uur

Data en deelname

Trainingstijden: 8.30 – 18.00 uur

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 8 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 8 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Inhouse mogelijkheden

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de casuïstiek meer op uw organisatie laten aansluiten (voor zover het voorgeschreven programma dit toelaat)? Dat kan! Wij verzorgen deze training ook Inhouse, zodat de opzet en inhoud zo goed mogelijk aansluit bij actuele vraagstukken binnen uw eigen organisatie. Neemt u hiervoor contact met ons op.
Kosten Neemt u hiervoor contact met ons op.

Kosten

De kosten van het bijwonen van één training bedragen € 450,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Aanmelden

Via www.pwc.nl/academy kunt u zich aanmelden voor deze training en onze e-mailnieuwsbrief. De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is 6 tot 10 deelnemers, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Locatie

PwC Amsterdam
Adres
Route via Google Maps