Beroepsethiek voor accountants

Heeft u nog niet aan uw PE-verplichting voldaan? Wij bieden u nog de mogelijkheid om de verplichte training beroepsethiek bij ons te volgen! In het kader van de permanente educatie van Accountants in business had de beroepsorganisatie NBA voor 2012 en 2013 Beroepsethiek als verplicht onderwerp aangewezen. Het doel van deze verplichte training is het vergroten van de bewustwording en het begrijpen van de toepassing van ethische principes door Accountants in business.
Graag stellen wij u in de gelegenheid aan deze training deel te nemen op onze PwC kantoren in Amsterdam en Utrecht. De training voldoet aan het curriculum van de NBA. U krijgt ethische dilemma’s voorgelegd die u in uw dagelijkse praktijk tegen komt.

Doelstelling

De verplichte permanente educatie beoogt (1) de bewustwording, (2) het begrip en (3) de toepassing van ethische principes door de Accountants in business te vergroten. De training richt zich op de volgende vijf aspecten:

  • Ethiek en de Verordening Gedragscode.
  • Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes).
  • Signaleren en hanteren van ethische dilemma’s.
  • De bevordering en borging van ethische principes in het eigen handelen en de werkomgeving/organisatie.
  • In lastige situaties “de rug recht houden” en standvastig communiceren.

Voorbereidingsopdracht

Voorafgaand aan de training is iedere deelnemer verplicht een self-assessment te doen. Dit self-assessment is ontwikkeld en wordt aangeboden door de NBA. Aan de hand van een vragenlijst krijgt u inzicht in uw huidige ethische stijl en achterliggende waarden maar ook in uw sterke kanten en aandachtspunten. Het self-assessment wordt digitaal aangeboden en aan de hand van uw antwoorden wordt een individueel rapport opgesteld. De opdracht is om dit rapport voorafgaand aan de trainingsdag te bestuderen en mee te nemen naar de training. Er kan niet worden deelgenomen aan de training indien de voorbereidingsopdracht niet is afgerond.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoren AA’s en RA’s die werkzaam zijn als Accountant in business. De training staat ook open voor andere geïnteresseerden.

Wie zijn de trainers?

De trainers hebben inhoudelijke kennis op het gebied van relevante regelgeving, actuele discussies rond ethische principes en het accountantsberoep. Zij combineren deze kennis met ervaringen uit de sector. Daarnaast hebben zij ervaring met het aanleren van vaardigheden als antwoord op (in dit geval ethische) dilemma’s. De combinatie van deze drie aspecten resulteert in een optimaal trainingsresultaat.

Programma

8.30 Ontvangst
9:00 Start van de training
17:30 Afsluiting met een borrel

Datum

De training vindt plaats op 2 september 2014 bij PwC Utrecht.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 8 PE-uren. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 8 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen €495,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel.
Meer informatie over onze speciale kortingsregelingen vindt u hier.

Inschrijving

De trainingen kennen een beperking ten aanzien van het aantal deelnemers. Voor deze training is het maximum gesteld op 20 deelnemers. We werken dan ook met de principes “wie het eerst komt” … en “vol is vol”. Meldt u zich dan ook zo snel mogelijk aan. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen.

Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie

PwC Utrecht
Adres
Route via Google Maps