Digitalisering

Bekijk deze pagina in: English

ICT helpt u ondernemen in een uitdagende markt

In de huidige uitdagende marktsituatie zullen zakelijke dienstverleners zich nog beter moeten onderscheiden. Actuele ICT ontwikkelingen bieden u de kans om, de naast de snelheid en kwaliteit van ondernemen, de kosten te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld met efficiënte back office systemen die selfbilling en digitale urenverantwoording ondersteunen. De huidige CRM-systemen en search engines hebben ook veel meer mogelijkheden om de geautomatiseerde koppeling  tussen vraag en aanbod van uitzendkrachten te faciliteren.

Hoewel efficiency- en kostenvoordelen onmisbaar zijn in deze tijd, wijst de praktijk uit dat zakelijke dienstverleners de mogelijkheden van ICT niet volledig benutten. De jaarlijkse benchmark studie van PwC bevestigt dit. Circa 40% heeft haar front- en back office nog niet gekoppeld en maar 33% van de zakelijke dienstverleners factureert digitaal. Digitalisering nog beter inzetten, levert voordelen op en helpt u bij het behalen van uw ondernemersdoelstellingen.

Naast efficiëntere processen en kostenvoordelen, creëert de migratie naar actuele softwareoplossingen kansen op een betere beheersing. Een belangrijke succesfactor daarbij is dat de kwaliteit van de dienstverlening voor flexwerkers en klanten omhoog gaat. Voor flexwerkers is een gebruikersvriendelijke portal, die altijd beschikbaar is, essentieel voor het invoeren van urenbriefjes. Voor klanten is actuele en betrouwbare informatie over uitzendkrachten onmisbaar. Met deze services kunt u zich verder onderscheiden en biedt u toegevoegde waarde.

Zo kunnen wij u helpen

PwC kan u helpen om digitalisering daadwerkelijk inhoud te geven in uw onderneming. Vanuit de eerste verkenningsfase bieden wij ondersteuning tot de daadwerkelijke implementatie. Daarna kunnen wij ook de certificatie van het gedigitaliseerde proces uitvoeren.

Specifieke oplossingen die wij kunnen bieden

  • Verkenning: Wij begeleiden u bij de selectie van systemen en software die naadloos aansluiten op uw bestaande processen.
  • Implementatie: Wij ondersteunen u met een onafhankelijke ‘Quality Assurance’ rol tijdens het implementatietraject en waarborgen dat de vooraf gestelde doelen worden behaald.
  • Optimalisatie: Wij helpen u met het verbeteren van bestaande processen door de mogelijkheden te benutten van de huidige softwareoplossingen en daarmee concurrentievoordelen te behalen.
  • Certificatie: Wij beoordelen uw gedigitaliseerde proces en geven zekerheid over de opzet en werking van deze nieuwe procesgang. Onze ervaring leert dat steeds meer ondernemingen zekerheid willen ontvangen over de betrouwbaarheid van de factuur als resultante van de digitaal ingevoerde urenbriefjes.