Branchedocument Beveiliging 2010Ik wil graag een afspraak maken

In dit branchedocument staat de beveiligingsbranche in Nederland centraal. Het document bevat een beschrijving van de beveiligingsbranche en gaat in op de ontwikkelingen, thema’s en business issues in de branche. Met behulp van het concurrentie- en omgevingskrachten model van Porter wordt inzicht gegeven in de volgende krachten:

  • rivaliteit tussen bestaande concurrenten, dreiging van potentiële toetreders, dreiging van substituten, onderhandelingsmacht van afnemers en onderhandelingsmacht van leveranciers;
  • politieke, economische, technologische en maatschappelijke factoren.

Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kritieke succesfactoren en kansen en bedreiging-en in de branche.

In het branchedocument wordt de elektronische beveiligingsbranche (installatie en beheer en productie en ontwikkeling van beveiligingsapparatuur) grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Informatiebronnen die voor deze brancheanalyse zijn gebruikt zijn onder meer het CBS, ABN AMRO Visie op Sectoren, de tijdschriften  ‘Security Management’, ‘Facto Magazine’  en ‘Beveiliging’ en verschillende artikelen afkomstig uit dagbladen.

Wilt u meer weten van dit rapport? Of een hardcopy bestellen, neem dan contact op met Martin Bond, +31 (0)88 792 50 58.