Trends

Ons uitgebreide Future of Insurance onderzoek bekijkt de ingrijpende veranderingen binnen het verzekeringswezen vanuit sociologisch, technologisch, milieutechnisch, economisch en politiek oogpunt en voorziet in de kennis om de meest belangrijke scenario’s voor uw onderneming te evalueren. Wij kijken zowel door een regionale als een functionele lens en zijn daarbij in staat u te helpen om uzelf strategisch voor te bereiden op een zich ontwikkelende toekomst.

Hieronder is een aantal belangrijke trends weergegeven die naar voren zijn gekomen in het ‘Project Blue for Insurance’ onderzoek

Sociologisch

Belangrijke trends zijn de voortschrijdende opkomst van sociale netwerken, afnemend vertrouwen in financiële instellingen en een toenemende macht van klanten. Recent onderzoek onder meer dan 130 verzekerings-CEO’s wijst uit dat 45 procent van hen gelooft dat klanten steeds vaker rechtstreeks zullen onderhandelen met aanbieders van verzekeringen.

Technologisch

Kernbegrippen hier zijn een nog snellere technologische vooruitgang, verder dalende kosten en een enorme toename van de hoeveelheid real-time data. Van de ondervraagde CEO’s denkt bijna 49 procent dat geavanceerde analyses en nieuwe gegevens het belangrijkste concurrentievoordeel vormen.

Economisch

De economische groei verschuift naar de opkomende markten. Meer nog dan na de financiële crisis van 2008. Bijna 58 procent van de respondenten verwacht in de komende tien jaar een opkomst van wereldwijde verzekeraars uit deze opkomende economieën.

Ecologisch

Zowel natuurrampen als catastrofes met een menselijke oorzaak nemen toe in ernst en frequentie. Tussen 1990 en 2009 vormden orkanen en tropische stormen 45,2% van het totaal aantal grote rampen. Als gevolg van klimaatveranderingen zal dit percentage naar verwachting verder stijgen.

Politiek

Politieke veranderingen kunnen leiden tot een grotere harmonisering tussen ontwikkelde en opkomende markten. Anderzijds zijn er ook scenario’s denkbaar waarin de belangen van de verschillende markten juist verder uit elkaar komen te liggen. Slechts 39% van de respondenten denkt dat verzekeraars uit de ontwikkelde markten zullen profiteren van een toenemende vraag uit de opkomende markten.

Social media

Een van de belangrijkste trends die naar voren komen uit het onderzoek, is de verdere opkomst van social media. Het toenemende gebruik van social media maakt het mogelijk om snel en op grote schaal in contact te komen met gelijkgestemden. Sociale netwerken groeien uit tot een nieuw wervingskanaal. Dat heeft grote invloed op de aard van verzekeringsproducten, de marketing ervan en de prijs.

Impact op de sector
Consumenten gebruiken hun sociale netwerken om advies en informatie te delen en te verkrijgen. Voorlichting over producten zal steeds vaker plaatsvinden via online communities. De gevolgen hiervan voor belanghebbenden verschillen per subgroep:

  • Consumenten: social media zorgen voor een toenemende klantgerichtheid.
  • Aandeelhouders: geen significante impact.
  • Toezichthouders: geen significante impact.
  • Leveranciers: geen significante impact.
  • Werknemers: eigenschappen die aan belang winnen zijn communicatieve vaardigheden, kennis van (het gebruik van) social media, klantvriendelijkheid.
  • Tussenpersonen: de kosten van traditionele distributiekanalen zijn vrij hoog, social media kosten relatief weinig geld. Klassieke distributie zal afnemen maar niet verdwijnen. Face-to-face-advies blijft belangrijk. Tussenpersonen zijn niet langer gebonden aan een regio.