Synergien met Solvency II

Een belangrijk aandachtspunt in het lopende debat in Europa over IFRS 4 Insurance Contracts is in hoeverre de grondslagen voor de waardering van verzekeringscontracten aansluit bij Solvency II. Overeenstemming tussen IFRS and Solvency II biedt mogelijkheden tot waardevolle synergiën met betrekking tot gegevens beheer, modellering en investor relations en stelt u in staat om extra kosten en dubbel werk te vermijden. Een aanvullend voordeel is dat de periode van aanzienlijke veranderingen in de externe financiële verslaggeving relatief beperkt blijft, waardoor u zich weer op de core business kunt concentreren.