Risicomanagement en waardesturing

Sturen op waarde

Er bestaan risico’s die u niet wilt lopen, zoals operationele risico’s, en risico’s die tegelijk de waardedrijvers zijn van uw organisatie, denk aan sterfte-, schade- of renterisico. Voor die laatste groep dient u belangrijke afwegingen te maken: wat is de verwachte opbrengst bij het nemen van elk type risico, hoeveel van het specifieke risico wilt u lopen – uw risk appetite of risicotolerantie – en hoe kunt u invloed uitoefenen op de grootte van het risico?

Deze afwegingen leiden tot wat wij noemen sturen op waarde. Ze beïnvloeden uw risico- en beleggingslimieten, pricing targets, kapitaalallocatie, en de ALM-, funding- en underwriting-strategie. Verder hebben risicoafwegingen gevolgen voor bijvoorbeeld het maximum renterisico en het minimum Tier 1-vermogen.

Risicomanagement en Solvency II

Risicomanagement en Enterprise Risk Management betekenen volgens ons meer dan alleen het managen van risico’s: het is het gehele proces van identificeren, meten, managen, monitoren en rapporteren van alle risico’s die de verzekeraar loopt, in alle aspecten van de organisatie. In deze brede betekenis komen dezelfde elementen aan bod als in Solvency II:

  • Identificeren van alle risico’s dient uitgevoerd te worden als onderdeel van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
  • Meten van de risico’s wordt zowel gedaan onder Pillar 1 als Pillar 2.
  • Managen en monitoren van de risico’s wordt afgevangen onder de ‘use test’ in geval van het gebruik van interne modellen. Bij gebruik van het standaard model dient Solvency II in bepaalde mate de aansturing van de verzekeraar te beïnvloeden.
  • Rapporteren over de risico’s komt terug in Pillar 3.

Zo kan PwC u helpen

Voldoen aan de richtlijnen van Solvency II is een belangrijke stap in het neerzetten van een robuust risicomanagement. Onze experts kunnen u ondersteunen op alle genoemde onderdelen, zodat uw organisatie optimaal is ingericht om te sturen op waarde.

Wilt u meer weten over onze visie op waardesturing en risicomanagement, neem dan vrijblijvend contact op met Bas van de Pas.