Rapportage

SCFR, RSR, ORSA supervisory report en QRT's tijdig op orde

Onder Solvency II zullen verzekeraars uitgebreider moeten gaan rapporteren dan zij veelal gewend zijn. Wij zien in de praktijk dat verzekeraars tegen een aantal zaken aanlopen.

Voldoen aan nieuwe rapportage-eisen

Voor wat betreft de Quantitative Reporting Templates (QRT's) is al redelijk duidelijk wat de inhoud van de rapportage moet zijn. De Solvency and Financial Condition Report (SFCR), de Report to Supervisor (RSR) en de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)-rapportage zullen grotendeels een vrij formaat hebben: u dient dus zelf te bepalen hoe u welke informatie presenteert. Uiteraard worden er minimumeisen gesteld. Hoe bereidt u zich voor op de nieuwe rapportage-eisen?

Consistentie met andere externe informatie

Naar verwachting zal het publieke deel van de QRT's en de SCFR meer aandacht krijgen dan de bestaande openbare toezichtrapportages. Het is daarom belangrijk dat de boodschap die u hiermee uitdraagt de boodschap van het management ondersteunt. Hoe zorgt u dat zowel de inhoud van de boodschap als de harde gegevens consistent zijn met andere publieke informatie?

Zelfbouw of off-the-shelf

Naast de mogelijkheid om zelf een IT-applicatie voor rapportage te bouwen, presenteren vrijwel alle softwareleveranciers off-the-shelf applicaties: van add-ons tot volledige datawarehouse-oplossingen. Hoe maakt u de afweging tussen kosten, gemak en de zekerheid van het halen van de deadline?

Zo kan PwC u helpen

Pillar 3-implementatieplanOm alle bovenstaande vragen trefzeker te kunnen beantwoorden dient u een implementatieplan te maken. Ook DNB vraagt verzekeraars om een dergelijk ‘Solvency II reporting implementation plan’. Wij kunnen u ondersteunen bij zowel het opstellen als de uitvoering van het plan. Daarvoor brengen we verschillende disciplines samen zoals data-, IT- en finance specialisten en actuarissen.

Voor uw informatie hebben we ons Pillar 3-implementatieplan samengevat in een schema waarin alle noodzakelijke stappen aan bod komen. Wilt u meer weten over onze Pillar 3-aanpak, onze ervaringen op dit gebied, en hoe wij u hiermee kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op met Bas van de Pas.