ORSA

De ORSA geïntegreerd benaderen

De Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) is verplicht onder de Solvency II-regelgeving. De ORSA hangt sterk samen met zaken als kapitaalmanagement en waardesturing – het is daarom van belang om deze onderwerpen geïntegreerd te benaderen. Hoe zorgt u ervoor dat u het overzicht niet verliest en tot een gestructureerde aanpak van de ORSA komt?

Onze visie op de ORSA

ORSA-aanpakVrijwel alle verzekeraars voeren de meeste onderdelen van de ORSA al uit, hoewel niet altijd in samenhang. In onze ervaring wordt een groot deel van het werk afgevangen door met de ORSA-stappen in de hand te bepalen wat u hiervan al hebt ingevuld en welke rapportages u al genereert. Vervolgens dient u de verschillende rapportages in dezelfde context te brengen en de ontbrekende stukken op te pakken.

Dit is kort gezegd onze ORSA-aanpak, die we hebben samengevat in een overzichtelijk schema. We beginnen met de gegeven bedrijfsstrategie en komen via risico-identificatie, kwantificering en projectie tot het gebruik in de bedrijfsvoering.

Zo kan PwC u helpen

Lijkt dit nog steeds ingewikkeld? Wij kunnen u helpen om er gewoon mee te beginnen. Na een eerste ‘quick & dirty run’ kunt u uw ORSA-exercities telkens verbeteren en waar gewenst uitbreiden richting kapitaalmanagement en waardesturing.

Wilt u meer weten over onze ORSA-aanpak en ervaringen op dit gebied, neem dan vrijblijvend contact op met Bas van de Pas.