Controls optimalisatie

Controls optimalisatie
Controls optimalisatie
 
Uw control framework in topconditie

Onder druk van wetgeving over transparantie en zekerheid kraakt bij veel verzekeraars het control framework in al zijn voegen. Hebt u uw beheersmaatregelen op orde? PwC helpt u structuur aan te brengen en uw processen te optimaliseren.

Meer beheersmaatregelen

Door invoering van IFRS, SOx, SAS 70 / ISAE3402 en de Solvency II-richtlijnen is het aantal beheersmaatregelen de laatste jaren fors gegroeid. Niet elke onderneming heeft daar al doeltreffend op gereageerd. In onze dagelijkse praktijk stuiten we regelmatig op inefficiënt ingerichte operationele en financiële processen en elkaar overlappende maatregelen.

Drie wegen tot succes

In onze visie zijn er drie wegen die leiden naar een meer efficiënte organisatie van uw beheersmaatregelen:

  • Inrichten integraal control framework
    Hierin zijn de verschillende eisen, risico’s en controles waarmee u te maken hebt, geïntegreerd in één kader. Dit resulteert onder meer in effectievere controles, meer transparantie en lagere kosten van beheersbaarheid.
  • Optimaliseren bestaande maatregelen
    Controles worden gerationaliseerd, geautomatiseerd, geïntegreerd of vereenvoudigd. Zo zijn ze in de hele organisatie uitvoerbaar, zonder dat er discussie nodig is. De introductie van instrumenten als 'Lean Six Sigma' (LSS) kan een goede aanleiding zijn om de huidige maatregelen eens grondig onder de loep te nemen.
  • Uitvoeren dagelijkse geautomatiseerde controles
    Hierdoor is uw controledatabase met verzekeringstechnische en/of financiële informatie altijd up to date. Alle processen worden gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid. Bij afwijkingen wordt er direct feedback gegeven aan de verantwoordelijke medewerker. In praktijk leidt een dergelijk systeem tot een flinke verlaging van de controlekosten, een hogere kwaliteit van werkzaamheden en data en een verhoging van de control awareness binnen een organisatie.

Zo kan PwC u helpen

Hoe zorgt u voor betere controle en lagere kosten? Hoe integreert u de verschillende control frameworks tot een effectief geheel? Onze multidisciplinaire expertteams maken gebruik van methodes en instrumenten die hun nut in de praktijk hebben bewezen. Onze manier van werken richt zich op samenwerking met u en uw mensen, het delen van kennis en ervaring en realiseren van de afgesproken doelstellingen.