Projectontwikkelaars

Kansen creëren dankzij een kritische kijk

De vraagstukken van vandaag maken projectontwikkeling complexer dan ooit. Projectontwikkelaars, woningcorporaties, ontwikkelende bouwers en beleggers hebben te maken met ketenintegratie, schaarse grondposities, een kleinere afzetmarkt en de moeilijkheid om externe financiering te krijgen. Deze omstandigheden zijn niettemin het startpunt voor ontwikkelaars die vooruit kijken. PwC kan u helpen met een kritische kijk op uw eigen organisatie, zodat u kansen creëert voor de toekomst.

Optimaal rendement

Om optimaal rendement te realiseren, moet uw verdienmodel helder zijn. Onze experts kijken kritisch naar de ontwikkelopgave, de effectiviteit van de organisatie, de inzet van financiële middelen en de kostenstructuur. Verder ondersteunen we u bij het opzetten van een systeem voor risico- en informatiemanagement. Hiermee voldoet u aan wet- en regelgeving en heeft u de juiste investeringsinformatie voorhanden.

Uniform normenkader

Vanuit uw informatiemanagement kunt u vervolgens strategische keuzes maken voor klantsegmenten, markten en geografische spreiding. Ook de inzet en sourcing van middelen onderbouwt u op basis van een uniform normenkader.

Samenwerkingsverbanden

PwC ziet steeds vaker innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die hun bedrijfsvoering op orde hebben. Zo hielpen we bij een woningbouwproject waarin een provincie, gemeentes en een projectontwikkelaar de handen ineen sloegen. We adviseerden over risicoverdeling, financiering, waardering van de ingebrachte grondposities, fiscaal-juridische structurering voor vennootschapsbelasting, btw en overdrachtsbelasting. Ook onderzochten we de implicaties hiervan op de jaarrekening.

Externe financiering

Bij plannen voor nieuwe projecten kunnen we een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Onze specialisten adviseren over meetbare doelstellingen en prestatie-indicatoren die uw projecten beheersbaar maken en die noodzakelijk zijn voor het aantrekken van externe financiering. Daarbij behandelen we ook de fiscale elementen, zoals fiscale winstneming op onderhanden werk, transfer pricing-analyses en het minimaliseren van uw btw-kosten. We assisteren tevens bij het maken van afspraken met de Belastingdienst.

Ontvlechting

Als u afscheid neemt van bepaalde projecten, adviseren onze experts bij het ontvlechten van de overeenkomsten met samenwerkingspartners en belanghebbenden. Alle aspecten van organisatie, fiscaliteit en jaarrekeningrecht pakken we daarbij op.