Infrastructure & PPS

Grip op complexe projecten

Bij het realiseren van infrastructurele werken zijn overheid en marktpartijen sterk op elkaar aangewezen. Dat geldt ook voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. De technische eisen, omvang van de investeringen, lange looptijd en politieke gevoeligheid maken dit soort projecten bijzonder gecompliceerd. PwC kan u daarbij helpen, zodat de complexiteit beheersbaar wordt.

Deelvraagstukken

We ondersteunen en begeleiden u onder meer door specialistische deelvraagstukken aan te pakken. Dit doen we zowel voor overheden en internationale marktconglomeraten als voor individuele projectontwikkelaars en financiers.

Financiële doorrekening

Onze specialisten adviseren marktpartijen bij de financiële doorrekening en modellering om te komen tot een interessante prijsstelling voor bouw, onderhoud en exploitatie van infrastructurele werken. Daarnaast hebben we gespecialiseerde accountants in huis die de controle op de jaarrekening uitvoeren.

Advieswerk overheid

Door onze ruime ervaring met advieswerk voor overheden, weten we waar publieke partijen waarde aan hechten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerp van een nationaal grensbewakingssysteem of de bouw van de Coentunnel. We kunnen gemeenten, provincies en rijk bijstaan om de biedingen op Publiek-Private Samenwerking (PPS)-projecten te vergelijken.

Inrichting samenwerkingsverbanden

We adviseren bij de inrichting van samenwerkingsverbanden voor de hele projectcyclus, van beleidsafweging tot en met de uitvoeringsfase van het project. Onze fiscalisten pakken de structurering in het voortraject aan en adviseren over de fiscale jaarwinstbepaling en btw op beschikbaarheidsvergoedingen. We assisteren ook bij het maken van afspraken met de Belastingdienst.

Brede expertise

PwC beschikt over experts op het gebied van risicomanagement, financiering, beveiliging, techniek, projectmanagement, wet- en regelgeving en organisatie. Wij zijn benieuwd naar uw infrastructureel project of PPS.