Gebiedsontwikkeling

Flexibel voor veranderingen bij gebiedsontwikkeling

De inrichting van een groter gebied, met woningen, kantoren en openbare ruimtes, is een veeleisende onderneming. Alleen al de financiële risico’s en de trajectduur van vaak meer dan een decennium, vragen om heldere samenwerkingsafspraken tussen de betrokken publieke en private partijen. PwC kan uw organisatie hierbij zo ondersteunen dat u flexibel bent voor veranderingen onderweg.

Wijzigingen wet- en regelgeving

Voor het creëren van een leefbaar en hoogwaardig gebied is een gezamenlijke visie nodig en een sluitende business case. Deze moet bestand zijn tegen veranderingen, zoals wisselende politieke verhoudingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Met flexibiliteit in financieringsvormen, fiscale structuren én samenwerkingsvormen en -overeenkomsten kan de overkoepelende gebiedsontwikkelingsmaatschappij inspelen op de veranderingen tijdens het proces.

Vooraf alles bespreken

Om de slagingskans en resultaten van het project te vergroten is het essentieel om al voor aanvang van de samenwerking alle aspecten expliciet te bespreken. In onze visie kiezen we voor vier principes:

  • Realistische verwachtingen en meetbare doelen formuleren. Het budget en de planning en het rendement en risico worden bepaald.
  • Kiezen voor een strategie en de bijbehorende juridische en fiscale structurering voor zowel overheid als marktpartijen.
  • Zo vroeg mogelijk de verschillende belangen van de betrokken partijen benoemen.
  • Van begin tot eind het project onafhankelijk beheersen en begeleiden vanuit een bundeling van organisatorische, financiële, juridische en fiscale disciplines.

Expertise vastgoedgroep

Om deze integrale aanpak vorm te geven, beschikt PwC over ervaren ingenieurs. Hun expertise wordt in onze vastgoedgroep aangevuld met de bredere blik van onze fiscalisten, accountants, waarderingsspecialisten en bedrijfskundigen. Samen met u leggen we een stevige basis voor de geplande gebiedsontwikkeling, ruim voor de eerste schop de grond in gaat.

Advies en ondersteuning

Wij ondersteunen gebiedsontwikkelingsmaatschappijen in elke fase van het proces, maar ook de individuele partijen zoals projectontwikkelaars. Verder adviseren we gemeenten over het politieke besluitvormingsproces en het verdedigen van publieke financiële belangen in de samenwerking.