Debt Advisory

Altijd duidelijkheid bij financiering

(Her)financiering van vastgoedactiviteiten is niet eenvoudig. Kredietfaciliteiten kennen strenge voorwaarden en hoge opslagen. Bovendien zijn financiers kritisch. Dit maakt het verkrijgen van financiering voor elke vastgoedpartij een strategische speerpunt. Een goede voorbereiding op uw onderhandelingen met financiers is daarom essentieel. PwC helpt u, zodat u altijd goed beslagen ten ijs komt.

Contact met financiers

Onze vastgoedadviseurs hebben dagelijks contact met financiers. We zijn onafhankelijk, we kennen de mogelijkheden en zijn voortdurend actief voor vastgoedklanten op de volgende drie thema’s:

Aantrekken van nieuwe financiering

Financiering nodig voor fondsuitbreiding, modernisering van bedrijfspanden of een woningbouwproject? Dan moet u weten waar financiers op letten. Wij ondersteunen u om uw business case scherp te krijgen. Wat zijn de risico’s en het mitigatieplan, en wat is uw onderbouwing bij verwachte kasstromen? Wij vinden de financier die past bij uw plan en we voeren de onderhandelingen tot en met het sluiten van de transactie.

Herfinanciering

Bij het herfinancieren van leningen op vastgoed ondervinden veel ondernemingen dat de voorwaarden strenger worden en dat de risico-opslag stijgt. Wat is voor u het beste evenwicht tussen prijs en voorwaarden? Welke waarde kent u toe aan uw vastgoed? Wij maken een analyse met doorrekening van financiële modellen, we testen de ‘appetite’ van de financieringsmarkt en onderhandelen over kosten en convenanten.

Schuldstructurering

Als u niet meer kunt voldoen aan convenanten of betalingsverplichtingen is het belangrijk om snel in contact te treden met de financiers. Hoe eerder u in gesprek gaat, hoe groter de kans op een oplossing. Omdat u dit soort gesprekken waarschijnlijk niet regelmatig voert, is ondersteuning van een ervaren adviseur noodzakelijk. Samen met de financiers zoeken we een aangepaste financieringsstructuur waarmee iedereen kan leven. Mocht de situatie verslechteren, dan helpen onze specialisten van business recovery services u verder.