Bedrijfsvoering & informatiemanagement

Uw informatievoorziening transparant georganiseerd

Informatie is de motor van de vastgoedsector. Informatie over mensen en over stenen. Onze vastgoedspecialisten helpen u benodigde gegevens snel en overzichtelijk voorhanden te krijgen. Op elk gewenst moment. Zo weet u zeker dat uw bedrijfsvoering en informatievoorziening optimaal aansluiten op uw strategie

Probleempunten

Data die niet gelijkwaardig zijn gedocumenteerd, moeizame gegevensuitwisseling met vastgoedmanagers en -taxateurs, managementinformatie die lastig boven tafel is te krijgen. Vrijwel elke vastgoedmanager zal bekend zijn met een of meer van deze problemen. Om u te ondersteunen bij de oplossing ervan, begeleiden onze deskundigen u graag op de volgende aandachtsgebieden:

 • Helder proces- en organisatieontwerp
  Is uw operationele organisatie helder ontworpen? Sluiten uw kernactiviteiten aan op uw (nieuwe) strategie? In welke processen levert u nog toegevoegde waarde en welke kunt u beter uitbesteden? Wij ondersteunen u bij het verminderen van complexiteit in uw processen en organisatie. Daarvoor kijken we niet alleen naar de activiteiten maar zeker ook naar de beoogde resultaten.
 • Planning & control strak georganiseerd
  In uw bedrijf werkt u met verschillende begrotingen. Bijvoorbeeld van commerciële opbrengsten en onderhoudskosten. Voor de - cyclische - bewaking hiervan hebt u data nodig. Interne informatie maar ook gegevens van taxateurs en asset managers. Haakt iedereen op het juiste moment aan en worden informatieverschillen efficiënt opgelost? Wij werken mee aan het realiseren van een strakke planning-en-controlcyclus.
 • Een betrouwbare rapportagefunctie voor asset & fund reporting
  Rapportages zijn essentieel in een vastgoedonderneming. Voor het verhogen van het rendement en om leegstandrisico’s en onderhoudskosten te beheersen. Wij analyseren de huidige situatie, distilleren de meest relevante informatie en harmoniseren de verschillen.
 • Goede datakwaliteit
  Het opsporen van verschillen tussen gelijkwaardige data frustreert mensen en processen. Wij ondersteunen u bij de verbetering van de datakwaliteit. Dit doen wij door heldere definities te formuleren en het aantal databronnen te reduceren. Ook stellen wij een controlematrix op voor het verhogen van de datakwaliteit.
 • De juiste informatiesystemen
  Een organisatie met helder gestructureerde processen werkt met informatiesystemen die leveren wat gevraagd wordt. Sluiten uw systemen aan op uw strategie? Wij adviseren over leveranciers en keuze van systemen. Daarnaast ondersteunen we bij de implementatie van nieuwe systemen en een duurzame verbetering in de organisatie.