Assurance & Compliance

Uw verantwoording goed geregeld

De financiële verantwoording is een ijkpunt in uw bedrijfsvoering. In de jaarrekening en het jaarverslag communiceert u essentiële informatie over uw organisatie aan belanghebbenden als aandeelhouders, klanten, banken en de overheid. Als externe accountant verschaffen wij zekerheid over de betrouwbaarheid van uw verantwoording. Een veilig idee.

(Inter)nationale standaarden

Wij controleren verslaggeving die is ingericht volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), de Nederlandse verslaggevingsrichtlijnen (Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) en Amerikaanse verslaggevingsstandaarden (US GAAP). Vanzelfsprekend kunnen we u helpen bij de interpretatie en implementatie van deze standaarden. En kunnen we u ondersteunen bij de inrichting van uw administratieve organisatie en interne controle. Maar we doen meer.

Transparante verantwoording

Zo denken we graag mee over de wijze waarop u uw verantwoordingsprocessen transparanter kunt inrichten. Het is onze ervaring dat meer aandacht voor transparantie leidt tot een betere concurrentiepositie. Of u nu actief bent als vastgoedfonds, ontwikkelaar of beheerder. Bovendien willen investeerders weten hoe de waarderingen van de portefeuille tot stand komen en wat uw onderneming doet aan risicomanagement.

Betrouwbare prognoses in het prospectus

Institutionele partijen en private beleggers willen weten wat de prognoses in een vastgoedprospectus waard zijn. Wij toetsen uw verwachtingen over bijvoorbeeld waardestijging, huuropbrengst en kosten aan marktonderzoek en informatie van taxateurs. Een verklaring van onze bevindingen kunt u toevoegen aan uw prospectus als een extra teken van betrouwbaarheid richting beleggers.

Kwaliteitskeurmerk voor vastgoedbeheerders

Als asset manager of administratiekantoor beheert u portefeuilles van verschillende klanten. Het is mogelijk dat de accountants van deze klanten willen controleren of u uw processen en interne controle op orde hebt. Wij kunnen voor u een SAS70-verklaring of een ISAE 3402 opstellen, waarin we uw interne controlemaatregelen beoordelen. Deze verklaring geeft in één keer zekerheid voor de accountants van uw klanten.