Internal Audit Services

Beheers uw interne processen

Corporate Treasury-afdelingen werken elke dag met grote geldbedragen, van leningen en derivaten tot betalingen. Daarom is het essentieel dat de interne processen en procedures naar behoren ingericht zijn. Beheersingsmaatregelen zoals functiescheidingen en IT General Controls zijn van cruciaal belang.

Internal Audit

Internal Audit is onder meer verantwoordelijk voor het periodiek monitoren en evalueren van deze beheersingsmaatregelen. Daarnaast kan Internal Audit ook operationele verbeteringen voorstellen. Wij hebben de kennis en ervaring om u hierin bij te staan.

Verbetering

Centraal in de audit staat de vraag of er aan het Treasury-beleid voldaan wordt. Is de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden duidelijk? Zijn de systemen veilig en compleet? PwC helpt u bij uw treasury-beleid en internal audit plan, zodat u in controle bent. Desgewenst kunnen we ook andere Treasury-aspecten doorlichten en procesverbeteringen voorstellen.

Zo kunnen wij u helpen

  • Opstellen of reviewen van het Internal Audit plan gericht op Treasury
  • Adviseren over de inrichting van een Treasury Audit
  • Ondersteunen van het Internal Audit team
  • Bepalen van de risicobereidheid van de Treasury-afdeling
  • Analyse van de gehele Treasury-functie
  • Procesanalyses en systeemtoetsing
  • Specialistische kennis over alle aspecten van de Treasury-functie, bijvoorbeeld op het gebied van SEPA
  • Advies over good practices en de opbouw van uw Treasury-functie