Revenue management

Incasseer de omzet die u verdient

Kwijtgeraakte goederen, diensten die niet in rekening worden gebracht, vergeten facturen, systeemfouten. Op allerlei manieren kan omzet weglekken. Onze specialisten van revenu assurance zorgen ervoor dat de schade beperkt blijft en waar mogelijk wordt voorkomen. Zo incasseert u de omzet die u verdient.

Omzetderving
Uit onderzoek blijkt dat het verschil tussen werkelijk gefactureerde en maximaal te factureren omzet vaak twee tot vijf procent bedraagt. Om dit verschil zo klein mogelijk te maken, is een gedegen systeem van revenue management een beproefd instrument.

Indicatoren
Meer klachten over facturen, onverwachte financiële correcties, een stijging van het aantal betalingskortingen. Zaken als deze kunnen wijzen op onnodig weglekken van omzet. Revenu management is dan zinvol.

Inkomstenverbetering
Wij helpen u bij het (her)structureren van uw processen en procedures om te komen tot een volledige, juiste en tijdige facturering van onder meer transport en logistieke dienstverlening. Met onze technieken voor data-analyse kunnen we in korte tijd grote hoeveelheden gegevens analyseren en verbanden leggen. Wij kwantificeren inkomstenlekkages en identificeren mogelijkheden voor inkomstenverbetering. Samen met u.