Publicaties Transport en logistiek

Publicaties op volgorde van datum (van nieuw naar oud)

The era of digitized trucking

15 dec 2016

Due to a combination of new technologies, trucks will start moving down the road guided by a wealth of information from transportation infrastructure and other vehicles, improving utilization through remote maintenance, increasing efficiency, and boosting safety

Shifting patterns

28 sep 2016

Net als de meeste andere bedrijfstakken, wordt de transport en logistiek (T&L) branche momenteel geconfronteerd met immense verandering. Deze verandering brengt zowel risico's en kansen. Nieuwe technologie, nieuwkomers op de markt, veranderende verwachtingen van de klant en nieuwe business modellen. Dit rapport gaat in op vier belangrijke gebieden van disruptie waar T&L bedrijven zich nu op moeten focussen en op een aantal mogelijke toekomstbeelden in de sector die verkend kunnen worden.

Industry 4.0: Building the Digital Enterprise - Transportation & Logistics

08 jul 2016

Bij de marktleiders binnen de transport- en logistieksector is achter de schermen een ingrijpende digitale transformatie gaande. Deze bedrijven digitaliseren belangrijke interne functies in de verticale en horizontale waardeketen.

Maritime Carbon Compliance

24 nov 2015

Er komen strengere milieuregels aan voor schepen boven de 5000 gross tonnes die varen binnen het territorium van de EU-lidstaten.

Assessing the global transport infrastructure market: Outlook to 2025

19 okt 2015

Tussen 2014 en 2015 groeien investeringen in infrastructuur voor de transportsector jaarlijks met 5 procent, aldus een voorspelling uit het rapport. Voorspeld wordt bovendien dat investeringen in deze infrastructuur binnenkort met niet-publieke middelen worden gefinancierd.

Choosing your course

23 sep 2015

In de brochure zijn verschillende manieren beschreven waarop de scheepvaart- en offshore industrie wordt belast en zijn tonnagebelastingen en 'incentive systems' voor deze industrieën wereldwijd met elkaar vergeleken. Ook worden relevante belastingverdragen en landen met gunstige belasting regimes beschreven.

Global Shipping Benchmark Analysis 2014

19 dec 2014

Voor de zesde keer brengt PwC de Global Shipping Benchmarking Analysis uit, hierin treft u een overzicht van de factoren die de scheepvaart in het afgelopen jaar hebben beïnvloed en analyseren wij hoe deze zijn gemeld door een groot aantal rederijen van over de hele wereld.

Op weg naar digitale volwassenheid

16 apr 2014

Informatie is de voedingsbodem en smeerolie van de vervoersketen, en daarmee is het proces van het verzamelen, delen, verwerken en verrijken van data een kerncompetentie van logistieke ondernemingen geworden.

Global Shipping Benchmark Analysis 2013

07 jan 2014

Voor de vijfde keer brengt PwC de Global Shipping Benchmarking Analysis uit, hierin treft u een overzicht van de factoren die de scheepvaart in het afgelopen jaar hebben beïnvloed.

Intersections - Q2 2013

05 aug 2013

To help provide further insights on recent mergers and acquisitions (M&A) activity, PwC is pleased to share with you our quaterly analysis of M&C activity in the global transportation and logistics (T&L) industry.

Intersections

01 mei 2013

In dit rapport beschrijft PwC haar analyse van fusies en overnames in de Transport en Logistiek (T&L) sector gedurende het vierde kwartaal van 2012. Welke ontwikkelingen op het gebied van fusies en overnames gaan zich in de toekomst ontwikkelen en hoe kan PwC bedrijven in de T&L sector bij deze ontwikkelingen ondersteunen?

Samen sterker!

05 nov 2012

In dit rapport worden de resultaten gepubliceerd van de enquête 2012 onder transport- en logistieke ondernemingen. Welke initiatieven zijn aan te wijzen die ondanks marktomstandigheden en pessimisme in de markt groeimogelijkhedenbieden?

Shipping Incentives

07 jun 2012

Nederland participeert al een lange periode in de scheepvaartindustrie. Dankzij de geografische ligging, uitstekende infrastructuur en Rotterdam als grootste Europese havengebied, is Nederland een van de belangrijkste gateways naar Europa.

Transport & Logistics 2030: Volume 5: Winning the talent race

08 mei 2012

Het onderzoek Transportation & Logistics 2030 is gericht op het formuleren van strategieën om talent management binnen bedrijven in de Transport & Logistiek sector te verbeteren.

Transport & Logistics 2030: Volume 4: securing the supply chain

06 jul 2011

In samenwerking met collega's vanuit 25 landen binnen ons T&L netwerk is de 4e editie van de Transport & Logistics 2030 serie uitgebracht.

Meer publicaties