Douane en BTW

Bekijk deze pagina in: English

Uw douaneaangifte goed georganiseerd

Door de invoering van directe vertegenwoordiging voor douaneaangiften kunt u zich juridisch beschermen tegen onheus handelen van opdrachtgevers. PwC maakt u wegwijs in de nieuwe richtlijn, zodat aangifte doen kinderspel wordt.

Douaneclaims

Sinds de invoering kunnen douane-expediteurs een juridische beschermingswal opwerpen tegen douaneclaims als gevolg van onjuist of onheus handelen van opdrachtgevers. Als direct vertegenwoordiger handelt u op naam en voor rekening van de vertegenwoordigde, waardoor deze (primair) verantwoordelijk is voor eventuele naheffingen.

Civielrechtelijk

Deze manier van aangifte doen leidt tot een andere civielrechtelijke verhouding tussen expediteur en opdrachtgever. De opdrachtgever is nu aanspreekpunt. De logistiek dienstverlener wordt dus aangesproken bij het verzuimen van verplichtingen.

Excessen

Toch moet zorgvuldigheid nog altijd in acht worden genomen. Niet alleen in de formele aanstelling als vertegenwoordiger van een opdrachtgever, maar ook in de uitvoering van de werkzaamheden. Bij excessen biedt directe vertegenwoordiging namelijk geen of onvoldoende bescherming.

AEO-gecertificeerd

De afgelopen jaren heeft de Douane het concept AEO (Authorised Economic Operator) uitgerold. Bedrijven die in het bezit zijn van een AEO-certificaat (en dus bekendstaan als betrouwbare handelspartner) ervaren steeds vaker operationele voordelen in de douaneafhandeling van goederen. 

Externe audit

Toch mag deze certificering niet als doel op zich worden gezien. Een gecertificeerde onderneming moet er altijd voor zorgen dat processen adequaat zijn. Risico’s en maatregelen hiertegen, zoals interne controles, moeten duidelijk zijn. En uitvoeren van een externe audit kan helpen.

Certificeringsproces

De douanespecialisten van PwC kunnen u assisteren in het certificeringsproces. Denk aan het kritisch beoordelen van uw processen en procedures en het opstellen van een doeltreffend intern controleprogramma. Ook kan PwC periodiek een externe audit uitvoeren. Zo brengen we eventuele verbeterpunten in kaart. U kunt onze rapportage delen met de Douane, zodat uw AEO-waardigheid wordt onderstreept.

Focus op compliance

Bij douanetechnische onregelmatigheden, zoals het vergeten of te laat inschrijven van een transactie in de administratie, werd vaak uitgegaan van het ‘bottom-line’ effect. Wanneer goederen de EU hadden verlaten, werd doorgaans geen naheffing opgelegd. Door de formalistische opstelling van een groot aantal EU-lidstaten is de focus op compliance toegenomen.

Belastingwetgeving

Richt u zich voldoende op compliance? PwC helpt u graag bij het beantwoorden van deze vraag. Als er maatregelen nodig zijn, nemen wij die natuurlijk. Is uw douanekennis up to date? Belastingwetgeving – en douanewetgeving in het bijzonder – is sterk aan verandering onderhevig. Het bijhouden van deze ontwikkelingen is bijna een vak op zich. Een vak dat PwC goed beheerst. De douanespecialisten van PwC zijn uw perfecte sparringpartner.

Douaneopleidingen

Via de PwC Academy kunt u zelfs douaneopleidingen volgen. Van standaard tot volledig op maat samengesteld. Daarnaast kunt u als klant van PwC (doorgaans kosteloos) deelnemen aan onze seminars en conferenties.

Accijns

Of u nu behoefte hebt aan hands-on advisering - bijvoorbeeld over tariefindeling, douanewaarde, oorsprong of accijns - een formele opinie, het  voeren van bezwaar- en beroepprocedures, ondersteuning in onderhandelingen of een geschil met een opdrachtgever, de specialisten van PwC staan u met raad en daad terzijde.

Besparingsmogelijkheden

De douanefocus was bij veel bedrijven vooral gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Volkomen terecht. Hierdoor blijkt echter dat een aantal besparingsmogelijkheden over het hoofd is gezien.

Douane-entrepots

Ook oudere regelingen als douane-entrepots, actieve veredeling en tariefschorsingen zijn continue aan veranderingen onderhevig. De douanespecialisten van PwC zijn volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zo kunnen ze precies zien waar mogelijkheden voor uw organisatie liggen.