Nieuws

De Transparant Prijs stopt

10 mei 2017 - De Transparant Prijs heeft haar doel als Nederlandse jaarverslagprijs voor goede doelen bereikt. Nadat in 2004 de KWF Kankerbestrijding werd uitgeroepen tot winnaar van de eerste editie, kunnen we nu, bijna veertien jaar later, met trots constateren dat de verslaggeving van goede doelen organisaties significant is verbeterd. Dat betekent dat het Nederlandse publiek steeds beter wordt geïnformeerd over maatschappelijke resultaten.
Lees meer

Red een Kind wint De Transparant Prijs 2016

28 september 2016 - Red een Kind is uitgeroepen tot het goede doel dat zijn publiek het beste informeert over maatschappelijke resultaten. De prijs is een initiatief van PwC, ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.
Lees meer

Nominaties voor De Transparant Prijs 2016 zijn bekend

7 september 2016 - De Transparant wordt door juryvoorzitter Herman Wijffels uitgereikt aan organisaties die het publiek het beste informeren over hun maatschappelijke impact. De prijs is een initiatief van PwC, ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.
Lees meer

Plan Nederland over het winnen van De Transparant Prijs 2015

27 juni 2016 - In 2015 heeft Plan Nederland De Transparant Prijs gewonnen in de categorie ‘grote fondsenwervende organisaties'. Plan Nederland was trots en ontzettend blij met de prijs voor de meest transparante jaarverslaggeving.
Lees meer

Save the date – prijsuitreiking woensdag 28 september in de middag

27 juni 2016 - De prijsuitreiking wordt dit jaar een inspiratie event gebaseerd op het TEDx concept waarbij wij een podium geven aan maatschappelijk relevante organisaties die een impactvol verhaal te vertellen hebben.
Lees meer

Nieuwe criteria – focus op websitecommunicatie over impact

24 maart 2016 - De jury besloot in januari de focus van De Transparant Prijs te veranderen. We gaan primair uw website beoordelen op informatie over de impactverantwoording.
Lees meer

De beoordelingscriteria sluiten één op één aan op de normen van de erkenningsregeling

24 maart 2016 - Voor u heeft dit als voordeel dat als uw jaarverslag voldoet aan de criteria van De Transparant Prijs dat u voor dit deel ook gelijk compliant bent met de erkenningsregeling.
Lees meer

Impactprijs van EUR 25.000 wordt uitgereikt aan het boegbeeldproject over impact. 

24 maart 2016 - De impactprijs gaat om het project dat voor u 'hét' voorbeeld is dat u noemt als donateurs of andere stakeholders aan u vragen op welk project u trots bent.
Lees meer

De Transparant Prijs voor social enterprises met eigen set aan beoordelingscriteria

24 maart 2016 - Na de pilot van voorgaand jaar, doen social enterprises mee in een aparte categorie van De Transparant Prijs voor social enterprises. 
Lees meer

De prijsuitreiking op woensdag 28 september 2016 wordt een inspiratie event gebaseerd op het TEDx concept

24 maart 2016 - We willen van de prijsuitreiking meer dan voorheen een inspiratie evenement maken. Dit gaan we doen door een podium te geven aan medewerkers van deelnemende organisaties met inspirerende verhalen van de goede doelen zelf.
Lees meer

Plan Nederland wint twaalfde editie De Transparant Prijs 2015

12 oktober 2015 - Plan Nederland is de grote winnaar van De Transparant Prijs 2015. De prijs werd in de Nieuwe Kerk in Den Haag door juryvoorzitter Herman Wijffels uitgereikt aan het goede doel dat zijn publiek het beste informeert over maatschappelijke resultaten.
Lees meer

Goede doelen en social enterprises in de race voor De Transparant Prijs 2015

3 september 2015 - Nog twaalf goede doelen en social enterprises zijn in de race voor De Transparant Prijs 2015. De prijs wordt woensdag 30 september aanstaande door juryvoorzitter Herman Wijffels uitgereikt aan organisaties die het publiek het beste informeren over hun maatschappelijke impact.
Lees meer

Evaluatie van de pilot 24/7 communicatie met 11 triple-A goede doelen

30 april 2015 - Afgelopen jaar heeft De Transparant Prijs met de vakgroep communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit een pilot gedaan rondom de 24/7 communicatie. De uitkomsten van dit onderzoek door prof.dr. Peter Kerkhof van de Vrije Universiteit zijn besproken met de 11 hoogst scorende goede doelen (Triple-A op de drie beoordelingscriteria: compliance, impactverantwoording en communicatie).
Lees meer

De Transparant Prijs in gesprek met de sector over impact en maatschappelijk resultaat

29 april 2015 - Wat wordt de volgende stap in de impactverantwoording van de sector?
Lees meer

Overleg en samenwerking met Partin voor kleine organisaties in de ontwikkelingssamenwerking

28 april 2015 - De Transparant Prijs heeft in januari overleg gehad met Partin, de brancheorganisatie van Particuliere Initiatieven (PI) in de ontwikkelingssamenwerking. Lijfspreuk van Partin is: Samen kunnen we meer, samen doen we meer
Lees meer

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015: verdere focus op maatschappelijk resultaat

9 maart 2015 - De Transparant Prijs heeft de beoordelingscriteria in 2013 bij het 10-jarig jubileum grondig herijkt naar de drieslag: compliance, impactverantwoording en communicatie waarbij de focus ligt op de impactverantwoording (50% van de punten).
Lees meer

Wakker Dier grote winnaar van De Transparant Prijs 2014

6 oktober 2014 - Wakker Dier is de winnaar van De Transparant Prijs 2014 in de categorie grote fondsenwervende instellingen.
Lees meer

Genomineerden 11e editie De Transparant Prijs bekend

4 september 2014 - Genomineerden zijn Nederlandse fondsenwervende organisaties die het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag presenteren. In totaal hebben 145 instellingen dit jaar hun jaarverslag ingezonden.
Lees meer

Beoordelingscriteria zijn stabiel gebleven met zeer beperkte wijzigingen

18 februari 2014 - Nadat vorig jaar het beoordelingskader ingrijpend is aangepast, hebben we er dit jaar voor gekozen de beoordelingscriteria grotendeels ongewijzigd te laten. In de beoordelingscriteria is een toelichting opgenomen met een nadere guidance ter verduidelijking wat met een vraag bedoeld wordt.
Lees meer

Deelname voor kleine instellingen wijzigt

14 februari 2014 - De Transparant Prijs kent al jaren een tweetal categorieën. De kleine organisaties met een totaal bedrag aan baten van maximaal € 500.000 en de grote organisaties met een totaal bedrag van € 500.000 en hoger. Wij constateren een tweetal knelpunten in de categorie kleine organisaties.
Lees meer

Themaprijs: jaarverslag op een A-4 met focus op de impactverantwoording

13 februari 2014 - Als themacategorie is dit jaar opnieuw het jaarverslag op een A-4 of in 3 minuten gekozen. De Transparant Prijs wil het belang van compacte verantwoording stimuleren. Het is een uitdaging om donateurs op een compacte manier te informeren over de resultaten.
Lees meer

De Transparant Prijs innoveert

12 februari 2014 - De Transparant Prijs gaat dit jaar een pilot starten om de 24/7 communicatie van goede doelen organisaties mee te laten wegen in de afweging welke organisatie De Transparant Prijs in categorie groot wint. Door deze verbreding onderkennen we dat het jaarverslag één van de communicatiemiddelen is om met stakeholders te communiceren over de behaalde resultaten, de impact of de maatschappelijke toegevoegde waarde.
Lees meer