Value Chain Transformation

View this page in: English

Duurzame groei door nauwkeurige onderlinge afstemming

Veranderingen in de regulatorische, economische en commerciële omgeving hebben tot gevolg dat bedrijven steeds vaker in meerdere landen en regio’s actief zijn. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee, maar biedt bedrijven ook de gelegenheid om de structuur van hun activiteiten te heroverwegen als reactie op deze uitdagingen.

Nieuwe exploitatiemodellen

De huidige bedrijfsmodellen zijn vaak onvoldoende in staat om te gaan met de strategische kwesties waarmee bedrijven vandaag de dag te maken krijgen. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat modellen zijn gebaseerd op een verzameling gegevens van onafhankelijke markten en bedrijfsonderdelen met dubbele functies en beperkte onderlinge afstemming.

Geïntegreerde activiteiten

Het transformeren van de waardeketen is essentieel om van organisaties daadwerkelijk geïntegreerde bedrijven te maken. Dat betekent dat zij behalve over een consistent bedrijfsbeleid en dito processen ook beschikken over een sterke centrale directie, aangevuld met uitstekende lokale uitvoering. Dit geïntegreerde bedrijfsmodel wordt versterkt door een concurrerend kostenniveau en een effectieve belastingdruk.

Geïntegreerd serviceaanbod

De Value Chain Transformation-specialisten van PwC werken binnen het transfer pricing-team samen met Advisory, Tax en Legal aan één geïntegreerd dienstenaanbod.

Zo kunnen wij u helpen:

  • Het afstemmen van fiscale onderdelen, en dan met name op het gebied van transfer pricing, met de operationele en juridische onderdelen van uw bedrijfsmodel. Deze afstemming kan duurzame financiële en operationele voordelen opleveren;
  • Begeleiding en ondersteuning bij de bedrijfstransformatie in bredere zin die noodzakelijk is om verandering te genereren en de gewenste voordelen op te leveren;
  • Voorbereiden van verweer- en documentatiedossiers met betrekking tot de verandering in het bedrijfsmodel;
  • Bieden van ondersteuning bij besprekingen met de belastingdienst, voor en/of na de invoering van het nieuwe bedrijfsmodel.