Implementatie van transfer pricing

View this page in: English

Het bedrijfsmodel dat multinationals hanteren voor hun bedrijfsvoering vormt de basis voor hun transfer pricing-model. Een duurzaam transfer pricing-model moet volledig zijn afgestemd met

 • het bedrijfsmodel,
 • de contractuele en financiële positie van het bedrijf en
 • de wijze waarop het bedrijf zich in de markt gedraagt.

Elke belastingplichtige met onderlinge transacties, of ze nu complex of eenvoudig zijn, moet aandacht besteden aan het invoeren en het controleren van zijn transfer pricing-model. Dit zorgt voor een snellere en nauwkeurigere fiscale voorzieningen, een gemakkelijkere voorbereiding op de aangifte en een beperkt risico op dubbele aanslagen, controles en boetes.

Om de situatie onder controle te krijgen moet u drie herhalende stappen zetten

 1. Om het transfer pricing-model plus documentatie regelmatig te laten overeenstemmen met het bedrijfsmodel
  • moet u ervoor zorgen dat de wijze waarop het bedrijf zich gedraagt, veranderingen in de loop van de tijd en alle belangrijke gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot een herziening (bijvoorbeeld overnames, integraties, wijzigingen met betrekking tot immateriële eigendom of het verplaatsen van senior medewerkers) tot uiting komen in het transfer pricing-model.
 2. Om het transfer pricing-model te implementeren en uit te voeren
  • moet u ervoor zorgen dat het transfer pricing-model is vastgelegd en verankerd in de financiële administratie van het bedrijf;
  • moet u duidelijk maken hoe de prijzen per product in de praktijk worden berekend en welk mechanisme wordt gehanteerd voor de prijsstelling en
  • moet u rekening houden met het mogelijke effect van verschillen tussen commerciële en fiscale posten.
 3. Om het transfer pricing-model te volgen en te controleren
  • moet u regelmatig nagaan of de resultaten overeenkomen met het transfer pricing-model en indien nodig realtime aanpassingen doen om risico’s te beperken.

Zo kunnen wij u helpen:

 • Uitvoeren of actualiseren van de functionele analyses die ten grondslag liggen aan uw transfer pricing-model;
 • Opstellen van een transfer pricing-handleiding voor de medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden met het transfer pricing-model te maken hebben (bijvoorbeeld fiscale, financiële of juridische afdelingen of operations). In deze handleiding komen onder meer verantwoordelijkheden, acties, timing en rekenmethodes die aansluiten bij het grootboek aan de orde;
 • Opstellen of herzien van onderlinge overeenkomsten voor alle transacties in overeenstemming met de geldende wetgeving, met inbegrip van titel, omschrijving en algemene voorwaarden (inclusief prijs en prijscorrecties);
 • Toetsen van uw management maturity en de mate van uw controle.

PwC kan u hiervoor diverse hulpmiddelen aanreiken, zoals TPCR en T3M. Hiermee kunt u bewustwording creëren, doelstellingen bepalen en lacunes dichten met betrekking tot de invoering van uw transfer pricing.