Fiscale controverse en geschillenbeslechting

View this page in: English

Wereldwijd is het aantal transfer pricing-controles de afgelopen jaren in hoog tempo gestegen, waarbij steeds vaker wordt nagegaan of bedrijven voldoen aan de transfer pricing-vereisten in hun eigen rechtsgebied. Ons transfer pricing-team kan onderstaande diensten aanbieden om u te helpen bij het vaststellen van mogelijke aanslagen, het beheren van uw risico en het oplossen van eventuele conflicten in het kader van transfer pricing.

Technieken voor het voorkomen van fiscale geschillen

Door na te gaan of u voor transfer pricing wordt aangeslagen kunt u beleid en processen invoeren ter voorkoming van controles of geschillen. PwC kan zorgen voor het maken van overzichten van uw documentatie en onderlinge overeenkomsten, analyse en beoordeling van uw mogelijkheden om het risico op aanslagen en boetes te beperken en aanbevelingen voor een ‘best practice’-beleid voor uw transacties met gerelateerde bedrijven.

Omgaan met belastingcontroles

Hulp van PwC tijdens het proces van een transfer pricing-controle kan het risico op inkomstencorrecties beperken en escalatie van ernstigere geschillen voorkomen. Daarnaast kunnen we u helpen met het opstellen van een strategische reactie op vragen van de belastingdienst.

Alternatieven voor het beslechten van fiscale geschillen

De transfer pricing-professionals van PwC kunnen op zowel internationaal als lokaal niveau met u samenwerken bij de invoering van maatregelen die kans op slepende geschillen of procesvoering kunnen beperken of tegengaan. Veel van onze professionals bekleedden voorheen belangrijke posities in de academische wereld, in de industrie of bij de overheid. Dankzij deze uiterst strategische ervaring is PwC als geen ander in staat u te helpen bij het vaststellen van technische kwesties, het analyseren van uitspraken, de voorbereiding van presentaties en het beslechten van geschillen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij alle aspecten van uw Advance Pricing Agreements (APA’s) en onderhandelingen met bevoegde autoriteiten.

Kijk voor meer informatie op de website van PwC Global.