Overview

Be well-prepared

Rapid changes in the field of transfer pricing have resulted in an increase of new regulations and enforcement actions. This makes transfer pricing a challenging area in which the experience and advice of knowledgeable transfer pricing advisors is indispensable. The transfer pricing team at PwC enables you to manage your risks and find opportunities to develop and maintain a sustainable transfer pricing model for your business.

Minimise your risk

Our specialists have all the required knowledge of current developments to help you achieve optimal results. PwC will assist in minimising risk through the alignment of business operations and substance with the appropriate transfer pricing models. Every business decision could potentially have an impact from a local jurisdiction transfer pricing perspective. PwC works in close collaboration with you in order to identify and assess the impact of your business decisions.

Transfer Pricing at PwC

The transfer pricing specialists at PwC have an excellent reputation worldwide, as they have extensive experience in the tax aspects of cross-border transactions. This is the result of close cooperation with a large number of multinational organisations and of sharing knowledge within the extensive international PwC network of transfer pricing specialists.

In the Netherlands, our transfer pricing team consists of approximately 50 highly skilled specialists, including 6 partners with a dedicated focus.

What can you expect from PwC

  • We offer specific advice to determine your business’ requirements and to develop the appropriate tax strategies;
  • We provide extensive specialist knowledge that takes the broader picture into account;
  • Our strong relationships with local tax authorities and international stakeholders enable efficient processes;
  • Our processes for providing comparable data from third parties will help support/set your transfer pricing;
  • We identify and analyse risks, highlight priorities and create opportunities.

Wees goed voorbereid

Toenemende onduidelijkheid wat betreft transfer pricing en het wereldwijde debat rondom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) hebben geleid tot een stroomversnelling in de veranderingen rondom regelgeving en toezicht. Dit maakt transfer pricing een uitdagend onderwerp, waarin de ervaring en kennis van bekwame adviseurs onmisbaar is geworden. Het transferpricingteam van PwC stelt u in staat om uw risico’s te beheersen, en helpt u bij het ontwikkelen en handhaven van een duurzaam transferpricingmodel voor uw onderneming.

Minimaliseer uw risico

Onze specialisten hebben alle benodigde kennis in huis om u te begeleiden naar een optimaal resultaat op het gebied van transfer pricing. PwC kan u assisteren bij het minimaliseren van uw risico, door maatwerk te leveren bij de ontwikkeling van een transferpricingmodel voor uw onderneming. Elke bedrijfsmatige beslissing kan immers gevolgen hebben voor uw transferpricingsituatie. Daarom zal PwC nauw met u samenwerken om de impact van uw ondernemingsbeslissingen vast te stellen.

Pricing bij PwC

Dankzij hun omvangrijke ervaring met internationale transacties hebben de transferpricingspecialisten van PwC wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Dit is het resultaat van een hechte samenwerking met een groot aantal multinationale ondernemingen én van het uitwisselen van kennis met andere transferpricingspecialisten binnen het internationale PwC-netwerk.

Wat mag u verwachten van PwC?

  • Wij leveren maatwerk bij het vaststellen van de behoefte van uw onderneming op transferpricinggebied, en bij het ontwikkelen van een gepaste fiscale strategie;
  • Wij delen met u onze uitgebreide kennis en internationale ervaring op het gebied van transfer pricing;
  • Wij hebben langdurige en goede relaties met lokale belastingautoriteiten en ervaring met onderhandelingen;
  • Wij gaan op zoek naar vergelijkbare ongelieerde ondernemingen om uw transferpricingdocumentatie te ondersteunen;
  • Wij identificeren en analyseren risico’s en prioriteiten, en creëren mogelijkheden.