Transfer Pricing

Transfer pricing

 

News

 

Introduction


Transfer Pricing is an increasingly important topic for multinational enterprises in today’s global tax environment. Doing business across borders requires knowledge of how intercompany transactions are handled and recorded, not only for the company itself, but also for the tax authorities of the various countries involved. In a time of intensified scrutiny and transparency at a global level, Transfer Pricing has a strong influence on your international tax position. Do you want to be in control?

Transfer Pricing is een steeds belangrijker thema voor internationaal opererende bedrijven. Internationaal zakendoen vereist kennis van het waarderen en documenteren van interne transacties. Dit is niet alleen in het belang van uw onderneming, maar ook in het belang van de betrokken belastingautoriteiten. In een tijd waarin het toezicht, wereldwijd, toeneemt en transparantie een vereiste is speelt Transfer Pricing steeds vaker een doorslaggevende rol bij het vaststellen van de internationale fiscale positie van uw onderneming. Lees meer