Financiële transacties

View this page in: English

De Nederlandse transfer pricing-groep beschikt over een team dat gespecialiseerd is in de financiële dienstensector en in onderlinge financiële transacties.

De dienstverlening van Financial Transactions bestaat uit samenwerking met klanten om waarde te genereren door middel van onder meer cash pools, onderlinge leningen, factoring, kredietgaranties en het ontwikkelen van een beleid voor de kosten van leningen.

Financial Services attendeert klanten in het bank- en verzekeringswezen of sectoren als assetmanagement en vastgoed op ‘hot topics’ en reikt hen de nodige hulpmiddelen aan bij het zoeken naar kansen.

Financial Transactions

Business issue

Gezien de recente externe factoren die van invloed zijn op de kapitaalmarkten in de wereld (van de financiële crisis tot veranderingen in het wereldwijde economische landschap en de aanpassingen in de regelgeving die dat met zich meebrengt), in combinatie met de voortschrijdende ontwikkeling van de belastingdienst op dit vlak, moeten bedrijven juist nu zorgen voor een duurzame transfer pricing in hun financiële transacties.

Veel bedrijven, waaronder die buiten de financiële sector, maken gebruik van onderlinge financiële transacties. En ondanks het feit dat sommige bedrijven de omvang en voorwaarden van hun financiële transacties zorgvuldig hebben overwogen, zijn er nog veel andere die arbitraire voorwaarden hanteren. De algemene standaardnorm van door belastingplichtigen zelf geproduceerde documentatie die wordt gebruikt om aan te tonen dat onderlinge financiële transacties voldoen aan het arm’s length-principe is vaak onvoldoende. De belastingdienst heeft de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren en boetes op te leggen als de onderlinge financiële transactie niet voldoet aan het arm’s length-principe, wat kan leiden tot dubbele belasting en verlies van kostbare tijd bij het beslechten van een geschil.

Ter overweging voor klanten

Voor een succesvolle totstandkoming van onderlinge financiële transacties zoeken bedrijven naar manieren om een gefundeerd beleid te ontwerpen en de communicatie tussen Tax, Legal en Treasury te verbeteren, zodat ze bruggen kunnen slaan en een soepele invoering mogelijk kunnen maken.

Partijen buiten de fiscale afdeling hebben vaak onvoldoende zicht op onderlinge financiële transacties. Dat kan leiden tot veelvoorkomende valkuilen, doordat bedrijven deelnemen aan transacties die niet voldoen aan het arm’s length-principe en waarbij toereikende transfer pricing-documentatie ontbreekt.

De waarde die klanten genereren

 • Voorkomen van boetes of dubbele belasting;
 • Minder kostbare tijd verliezen aan de beslechting van geschillen met de belastingdienst;
 • Voldoen aan het arm’s length-principe voor onderlinge financiële transacties;
 • Verkrijgen van voldoende transfer pricing-documentatie voor financiële transacties.

Hoe we met klanten kunnen samenwerken voor een succesvol resultaat

PwC kan klanten ondersteuning bieden op het complexe terrein van financiële transacties gedurende de hele transfer pricing-cyclus, onder meer bij planning, verweer bij controles en treasury.

Financial Services

Business issue

Transfer pricing binnen de financiële dienstverlening resulteert in de meest complexe situaties op het gebied van transfer pricing. De branche bestrijkt een scala aan bedrijfsactiviteiten, waaronder het bankwezen en kapitaalmarkten, verzekeringen en activiteiten op het gebied van investment management waarmee bedrijven in alle sectoren te maken hebben.

Sinds een aantal jaren staat transfer pricing bij financiële diensten steeds vaker in de belangstelling van de belastingdienst. De lidstaten van de OESO hebben transfer pricing-voorschriften uitgevaardigd die direct van toepassing zijn op de financiële dienstverlening. Deze toegenomen aandacht van de belastingdienst heeft zonder twijfel geleid tot een verhoogde druk op de meeste financiële instellingen om een wereldwijd geldend transfer pricing-beleid in te voeren en vast te leggen.

Transfer pricing-controles van financiële dienstverleners zijn doorgaans langdurige en tijdrovende processen die soms leiden tot aanzienlijke correcties.

Ter overweging voor klanten

Financiële dienstverleners kiezen voor een proactieve benadering om nieuwe voorschriften en regels op het gebied van transfer pricing voor te blijven. Zij winnen advies in bij en werken samen met ervaren professionals om een beter inzicht te krijgen in onderstaande ‘hot topics’ op het gebied van transfer pricing in hun branche en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan:

 • Bankwezen en kapitaalmarkten;
 • Investment management;
 • Verzekeringen;
 • Vastgoed.

De waarde die klanten genereren

 • Beperking van transfer pricing-risico’s;
 • Verweer bij en bereidheid tot controle;
 • Voldoen aan internationale fiscale doelstellingen en strategieën.

Hoe we met klanten kunnen samenwerken aan een succesvol resultaat

PwC kan klanten helpen met het ontwikkelen, invoeren en vastleggen van grensoverschrijdende transfer pricing-strategieën die voldoen aan de vereisten van de lokale rechtsgebieden waar bedrijfsonderdelen actief zijn.