Compliance en documentatie

View this page in: English

Controle over, kennis van en vertrouwen in uw transfer pricing-documentatie

Grote multinationals zijn als geen ander op de hoogte van de compliancevereisten op het gebied van transfer pricing die overal ter wereld door de belastingautoriteiten steeds verder worden aangescherpt. Bedrijven moeten niet alleen voldoen aan de plaatselijke transfer pricing-regels, de belastingdienst maakt ook steeds meer werk van controles en inspecties met betrekking tot transfer pricing. In een toenemend aantal rechtsgebieden worden hoge boetes opgelegd bij het niet voldoen aan de vereisten voor transfer pricing-documentatie.

De per land geldende vereisten zouden mogelijk van grote invloed kunnen zijn op wereldwijd opererende bedrijven, omdat hiervoor gedetailleerde gegevens nodig zijn van elk onderdeel van een multinational.

Transfer pricing-documentatie

In het licht van de toegenomen fiduciaire en juridische verantwoordelijkheden die worden opgelegd om aan bepaalde vereisten van meerdere rechtsgebieden te kunnen voldoen, is het voor u van het grootste belang dat u beschikt over effectieve en consistente transfer pricing-documentatie.

Global Coordinated Documentation

Voor de verdediging van uw transfer pricing-activiteiten en de resultaten ervan hebt u een efficiënte en uniforme structuur nodig om het benodigde documentatieniveau te kunnen opleveren. Global Coordinated Documentation (GCD) van PwC is een speciaal hiervoor ontworpen systeem. Het helpt bij de ontwikkeling van gedegen, gecoördineerde, wereldwijde transfer pricing-documentatie en u kunt zelf bepalen waarop u zich concentreert en waar u uw resources inzet. Zo voldoet u aan de per vestiging geldende landelijke transfer pricing-eisen, terwijl u consistent blijft met de situatie in andere landen.

Controle, kennis en vertrouwen

GCD maakt gebruik van gemeenschappelijke gegevens en achtergrondinformatie voor het opstellen van gecentraliseerde documentatie, die vervolgens ook wordt gebruikt voor de rapportages van de vestigingen in de rechtsgebieden waar documentatie vereist is. Door niet alleen het opstellen van een ‘kerndocument’, maar ook het genereren van afzonderlijke rapportages per land centraal te regelen, hebt u op elk gewenst moment meer controle over, kennis van en vertrouwen in uw transfer pricing-documentatie.

Zo kunnen wij u helpen:

  • Ondersteuning bij het overal ter wereld voldoen aan transfer pricing-vereisten om zo de kans op correcties en boetes tot een minimum te beperken;.
  • Voorbereiding op contact met de belastingautoriteiten, die in toenemende mate informatie uitwisselen en hun controleactiviteiten coördineren (gemeenschappelijke controles);.
  • Ondersteuning van transfer pricing-bepalingen in jaarrekeningen;.
  • Hulp bij het aantonen van afdoende controle en processen ter beperking van risico’s;.
  • Besparen op compliancekosten door dubbel werk te voorkomen.