Wet- en regelgeving

Publicaties

Doing Business in the Netherlands 2017

Doing Business in the Netherlands - Of u zich in Nederland wil vestigen of een onderdeel van uw organisatie wil overbrengen naar Nederland, dit is uw startpunt. Het economische klimaat, de belangrijkste fiscale regelingen, arbeidsaspecten, accountancy en nog veel meer is terug te vinden in deze publicatie.

Financing options: Debt versus equity

Overzicht van de fiscale behandeling van de verstrekking van vermogen aan een rechtspersoon in diverse landen.

Wat is de ruimte voor privacy in een transparante wereld?

Vervolgonderzoek naar de impact van het UBO-register op vermogende en ondernemende families in vijftien Europese landen Hoe staat het met de privacy van vermogende families en familiebedrijven door de invoering van een (openbaar) UBO-register? Grote kans op disproportionele inbreuk op privacy.

Pensioen voor het moderne werken

Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging. Hoewel het Nederlandse pensioenstelstel bekend staat als een van de betere in de wereld, komt het meer en meer onder druk te staan door demografische, sociale, economische en politieke ontwikkelingen. Werknemers krijgen meer dan ooit te maken met onzekerheden in hun pensioen en worden in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de daarmee gepaard gaande financiële risico’s.

Digitalisering en robotisering vragen om employagility

De ontwikkelingen rondom digitalisering en robotisering hebben grote invloed op de arbeidsmarkt,nu en in komende tien jaar. Technologische ontwikkelingen vragen vooral om employagility: het vermogen van werkgevers en werknemers om snel te reageren op veranderingen om op die manier toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren’

Goed voorbereid op 2016

De belangrijkste fiscale tips (belastingtips) op een rij. Welke acties moet/kunt u nog ondernemen vóór 2016?

The changing performance management paradigm: evolution or revolution?

Dit rapport presenteert de resultaten van ons onderzoek naar de huidige performance management praktijk en de geplande veranderingen in Nederland. Onze bevindingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten, de volgende vijf thema's, die uit het onderzoek naar boven kwamen en uit onze ervaringen met klanten die worstelen met performance management.

Moving people with purpose

How can you make sure your global short term business visitors programme is fit for the future?

Corporate in control

Het modulaire model maakt het u mogelijk om dat onderdeel aan te pakken wat de hoogste prioriteit heeft. Uiteindelijk leiden alle delen van het model leiden tot het verlagen van de compliance risico's, het verlagen van structurele risico's, het voortdurend "in control" zijn op belangrijke (juridische) compliance processen en het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming en het toezicht daarop.

Budget Day 2014 (updated december 18)

What does the Budget mean for you? Download or read our updated briefing for the most important measures.

Hoe strategische personeelsplanning waarde toevoegt

De toekomst is aan wendbare, lerende en kostenefficiënte organisaties. Die organisatorisch en strategisch flexibel zijn, en er in slagen om de capaciteit en vaardigheden van hun workforce te laten mee bewegen met hun veranderende doelen en omgeving.

Regulatory Legal Services

In today’s fast evolving (legal) landscape those involved in the asset management business are faced with unprecedented regulatory changes.

Een weloverwogen keuze voor een nieuwe verhouding tussen ziekenhuis en specialisten

U bent lid van de Raad van Toezicht. De integrale bekostiging wordt ingevoerd. De fiscale positie van vrij gevestigde specialisten verandert. Beide wijzigingen treden inwerking per 1 januari 2015. Dit betekent dat de verhouding tussen vrij gevestigd medisch specialist en ziekenhuis wijzigt. Wat betekent dit voor uw ziekenhuis?