Privacy en de AVG/GDPR

Privacy op orde voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR)

Het vinden van de juiste balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy is een van de grootste uitdagingen van het digitale tijdperk. Alle organisaties die binnen de Europese Unie persoonsgegevens verwerken, krijgen onder meer te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR).

Per 25 mei 2018 handhaaft de Europese Commissie (EC) de AVG/GDPR. Vanaf die datum is alle bestaande regelgeving in de EU gecentraliseerd en aangepast aan het digitale tijdperk. Voldoen uw systemen en processen aan de AVG/GDPR?

De aanpak van PwC:

De aanpak van PwC

Ons multidisciplinaire team werkt hiervoor intensief samen met u. Bent u benieuwd hoe u ervoor staat? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Geldt de AVG/GDPR ook voor u?

De AVG/GDPR uniformeert de regelgeving rondom gegevensbescherming in de EU en heeft een extraterritoriale werking. In de AVG/GDPR staan belangrijke en nieuwe vereisten voor het beheren van persoonsgegevens en hoe deze worden gebruikt, verzameld, bewaard en gedeeld. De regels zijn van toepassing op alle gegevensverantwoordelijken en gegevensverwerkers in de EU.

Hoe helpt PwC u om de AVG/GDPR na te leven?

PwC begeleidt organisaties met de vereiste technische, organisatorische en juridische vaardigheden. Wij bieden een standaardaanpak met bewezen methodes om te beoordelen in welke mate u klaar bent voor de AVG/GDPR en welke maatregelen moeten worden getroffen. 

Bent u, als privacy officer, klaar voor de grootste compliance uitdagingen in uw carrière?

In deze training leert u de principes van privacywetgeving en bieden wij u handvatten om privacy in te bedden in uw organisatie. U leert hoe u een succesvol privacy programma kunt samenstellen en wat er van u verwacht mag worden als privacy officer. Tevens bieden wij u praktische inzichten voor het opstellen en implementeren van beleid m.b.t. privacy en datalekken. U krijgt de laatste updates/actualiteiten van de veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR) met zich meebrengt. Daarnaast wordt geoefend in hoe u de organisatie kunt overtuigen van het belang van privacy en weerstand bieden aan verzet.

Download de brochure van deze training
2017 5 oktober
Tijd 9:00 - 17:15
Locatie Utrecht
Certificaat 7 PE
Prijs € 795,-

Contact

Yvette van Gemerden
Partner
Tel: +31 (0)88 792 54 42
E-mailadres

Bram van Tiel
Director
Tel: +31 (0)88 792 53 88
E-mailadres

Sandra Mochèl
Manager Privacy Consultancy
Tel: +31 88 792 3092
E-mailadres

Volg ons