De digitale economie

De aanhoudende digitale revolutie heeft een connectiviteit gecreëerd die de manier waarop mensen communiceren en bedrijven zakendoen heeft geherdefinieerd. En daarmee is met deze revolutie ook de manier waarop markten en economieën functioneren veranderd. De digitalisering heeft alle aspecten van de traditionele markten beïnvloed. In de eerste editie van onze Europe Monitor kijken we naar de digitale economie.

Een nieuwe definitie

De digitalisering heeft gevolgen voor alle onderdelen van de traditionele markten. Aan de vraagzijde is de invloed van consumenten niet langer beperkt tot aankoopbeslissingen. Zij kunnen nu ook deelnemen aan alle stadia van de productie van goederen - van idee en ontwerp tot crowdfunding en de productie door middel van goedkopere prototypen, zoals 3d-afdrukken en online retail. Daardoor ontstaat er een groep van goed geïnformeerde ‘prosumers’

Het tijdperk van maatwerk

Aan de aanbodkant zijn bedrijven geëvolueerd van efficiënt naar volledig geautomatiseerd. We zijn nu in het tijdperk van maatwerk en realtime-oplossingen. Door gebruik te maken van de kracht van data en geavanceerde algoritmen kunnen bedrijven inmiddels de gewenste consument op het gewenste moment bereiken, daarbij gebruikmakend van de juiste overtuigingsmethoden.

Een voorzichtig optimisme

In de Europe Monitor geven onze experts ook een macro-economische update voor Europa. Tien jaar na het begin van de meest ernstige economische neergang in decennia is Europa eindelijk begonnen aan economisch herstel. Economische indicatoren rechtvaardigen een voorzichtig optimisme.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief economist PwC
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Volg ons