Bedrijfsvoering

Flexibiliteit, behendigheid en veerkracht zijn op dit moment onmisbare elementen voor uw organisatie. U moet vandaag zo efficiënt mogelijk ondernemen en tegelijkertijd de mensen en middelen veiligstellen voor de groei van morgen. Dit vraagt om een sterke strategie.

 

Leveranciers

Supplier Relationship Management: Hoe doet u dat?

Lees meer

Verzekeraars

Verzekeraars komen in de knel met hoge operationele kosten

Lees meer

Banken

Banken moeten zich voorbereiden op Europese toezichthouder

Lees meer

Total Impact Measurement

Bedrijven zoeken naar verantwoorde opvatting over economische groei

Lees meer

Horizon 2020

Nieuw EU-beleidsinstrument vraagt kritische blik op R&D-strategie

Lees meer

 
 
 
 
 
 

Publicaties


Zicht op herstel na zeven magere jaren

De Bouw Performance-meting 2013 geeft inzicht in de financiële performance en soliditeit van twaalf grote bouwbedrijven. Tevens gaat deze publicatie in op de lichtpuntjes in de bouw sector die op dit moment zichtbaar worden en de daarbij behorende uitdagingen.
Lees meer

Oude waarden in nieuwe werkelijkheid

De Bouw Performance-meting over 2012 geeft inzicht in de financiële performance en soliditeit van twaalf grote bouwbedrijven. Tevens gaat deze publicatie in op de mogelijkheden en uitdagingen die er liggen voor de bouwsector.
Lees meer

Horizon 2020

Aan het einde van dit jaar treedt Horizon 2020 in werking. Dit is het strategische beleidsinstrument van de Europese Commissie om de komende zes jaar met een budget van 71 miljard euro de Europese concurrentiekracht te versterken en innovatie te stimuleren. PwC kan u helpen bij de herorientatie van uw innovatie-strategie richting Horizon 2020.
Lees meer

Global CEO Survey 2013

Recessie in VS, sociale onrust, uiteenvallen Eurozone, overregulering enzovoorts. Waar maken CEO’s werelwijd zich anno 2013 het meeste zorgen om? Welke kansen heeft het bedrijfsleven? Dit rapport lanceert PwC jaarlijks op het World Economic Forum in Davos.
Lees meer

Diversiteit in schaalvergroting: de ambtelijke fusie

Voor veel kleinere gemeenten is een ambtelijke fusie het beste antwoord op hun toekomstige opgaven. Nu steeds meer gemeenten één gezamenlijke werkorganisatie vormen, wordt ook steeds duidelijker wat de aandachtspunten in het proces naar een ambtelijke fusie moeten zijn.
Lees meer

Samen sterker!

In dit rapport worden de resultaten gepubliceerd van de enquête 2012 onder transport- en logistieke ondernemingen. Welke initiatieven zijn aan te wijzen die ondanks marktomstandigheden en pessimisme in de markt groeimogelijkhedenbieden?
Lees meer

Global Supply Chain Survey 2013

Veranderende macro-economische omstandigheden en natuurrampen zorgen ervoor dat uw supply chain een steeds belangrijke rol speelt in het bedrijfssucces. In de negende Global Supply Chain Survey 2012 heeft PwC onderzoek gedaan naar de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.
Lees meer

Van heilige naar veilige huisjes

In deze publicatie schetsen vijf PwC-accountants een ambitie voor de rol van de accountant in de toekomst. Leren van het verleden en een visie op de toekomst zijn onontbeerlijk. De verslaggeving en het accountantsoordeel moeten aan duidelijkheid, transparantie en reikwijdte winnen en mogen geen misverstanden meer oproepen.
Lees meer

Tax Management Maturity Model

Er is grote behoefte aan eenduidige kaders en normen met betrekking tot fiscale risicobeheersing en het Tax Control Framework. Daarom heeft de Tax Function Effectiveness groep van PwC het Tax Management Maturity Model ontwikkeld. (Also available in English)
Lees meer

Tax Management Maturity Model (english)

There is a major need for clear frameworks and standards for tax. This is why PwC and Nyenrode University have developed the Tax Management MaturityModel. This is an (international) tool for determining the quality of the tax function and the TCF.
Lees meer

Customers Take Control

De PwC sectorgroep Retail & Consumer Goods heeft onlangs de publicatie “Customer Take Control” gelanceerd. Een rapport gericht op Multi-Channel Retail.
Lees meer

Impact meten en rapporteren: ontdek je eigen route

Hoe meet u uw impact? PwC presenteerde tijdens de prijsuitreiking van De Transparant Prijs 2011 het boekje Impact meten en rapporteren, waarin drie organisaties (Amnesty International, Leger des Heils en KWF Kankerbestrijding) hun ervaringen op dit punt delen.
Lees meer

Sturen op cultuur en gedrag

Publieke organisaties moeten voortdurend bewijzen dat ze het maatschappelijke vertrouwen waard zijn. In deze publicatie stellen we dat het succes van deze organisaties groter wordt naarmate zij beter in staat zijn hun maatschappelijke doelstellingen en kernwaarden te verankeren in hun cultuur.
Lees meer

De test - Due Diligence voor commissarissen (2e editie)

Navraag binnen het netwerk van bevriende commissarissen en bestuurders wordt meestal voldoende geacht om een goed beeld van de nieuwe functie en toekomstige medecommissarissen te krijgen. De test is een hulpmiddel om op een systematische manier de potentiële risico’s zorgvuldiger af te wegen.
Lees meer

De evaluatie

De Nederlandse corporate governance-code heeft als uitgangspunt dat de raad van commissarissen collectief verantwoordelijk is voor het eigen functioneren en schrijft zelfevaluatie voor als ‘best practice’. In deze brochure zet PwC uiteen hoe (zelf)evaluatie kan bijdragen aan het goed functioneren van de (raad van) commissarissen en op welke manier hierover verslag kan worden gedaan.
Lees meer

14th Global CEO Survey 2011 – Growth reimagined

Uit dit jaarlijkse wereldwijde onderzoek van PwC onder topbestuurders blijkt dat zij hun vertrouwen in toekomstige groei weer enigszins hebben herwonnen. Er komen wel grote regionale verschillen aan het licht, waarbij de opkomende markten een veel sterkere overtuiging laten zien.
Lees meer

Contact

Peter van Mierlo

Partner Assurance
Tel: +31 (0)88 792 34 62
E-mail


Arno Pouw

Partner Advisory
Tel: +31 (0)88 792 52 46
E-mail

  

Multimedia

Interessante links

Strategy & Operations

Het verbeteren van prestaties en resultaten in operationele processen.
Lees meer

Crisismanagement

Wat als u te maken krijgt met fraude, rendements- of liquiditeitsproblemen?
Lees meer

Volg ons
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Facebook Blijf op de hoogte van PwC én de markt Bezoek ons online videokanaal