Treasurynetwerk in de zorg (care)

Samen slimmer

Terwijl in de zorg de behoefte aan financiering groeit, trekken de traditionele geldverstrekkers zich terug. De omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt wijzigen voortdurend, evenals de aard, omvang en timing van de kasstromen die door zorginstellingen worden gegenereerd. Nieuwe financieringsinstrumenten worden steeds meer toegepast. Daardoor is in de toekomst een belangrijke rol voor treasury weggelegd. Het vergt een alerte houding om tijdig in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen en het maakt de treasuryfunctie uniek en complex.

Er blijkt veel behoefte te zijn om over ontwikkelingen op financieel gebied en bedrijfsvoering met elkaar in dialoog te gaan. Vanuit the Academy organiseren wij daarom vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst waarin u als treasurer bij een care instelling uw ervaringen, best practices en dilemma’s met uw vakgenoten kunt delen.

Weerbaar zijn voor toekomstige uitdagingen

the Academy zorgt dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen in de care sector. Wij nemen u mee in de nieuwe regelgeving en maken de vertaalslag naar uw praktijk. U kunt uw casuïstiek met frisse en deskundige blik laten bekijken. De laatste bijeenkomst in december is een congres waarin alle ontwikkelingen uit de gehele zorgsector samenkomen en worden besproken aan de hand van inspirerende sprekers en workshops.

Het netwerk wordt door PwC gefaciliteerd, maar het is een netwerk vóór en dóór de deelnemers. De feitelijke inhoud wordt in overleg met u ingevuld. De bijeenkomsten hebben in de middag een subsector specifieke opzet (GGZ, GHZ en VVT).


Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor financials met Treasury als aandachtsgebied, die werkzaam zijn bij zorginstellingen in de care sector.

Mogelijke onderwerpen voor 2016:

  • Ontwikkelingen op de kapitaal- en geldmarkt;
  • Ervaringen met aantrekken van geldmiddelen op de reguliere markt en alternatieve financieringsvormen;
  • Werkkapitaalbeheer;
  • Ontwikkelingen in de zorgmarkt en mogelijke gevolgen daarvan voor de treasuryfunctie;
  • Visie van banken en Waarborgfonds op de zorgsector;
  • Visie van gemeenten en andere financiers van (langdurige) zorg op de sector;
  • Mogelijke impact van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt;
  • Relevante fiscale ontwikkelingen;
  • Alternatieve vormen van financiële besturing, budgettering en forecasting;

Dit is slechts een greep uit de mogelijke onderwerpen. De feitelijke inhoud wordt in overleg met de deelnemers ingevuld.

Uw facilitators

De hoofdtrainers zijn Joost Gerrits en Matthijs Huijzer (Pwc) en Frans Stark (externe trainer), zij worden elke bijeenkomst bijgestaan door ervaren sprekers gespecialiseerd in de door u gekozen onderwerpen van die bijeenkomst.

CV Frans Stark RA

Frans heeft ervaring als accountant en adviseur in de zorgsector. Als lid van de NBA commissie Coziek was hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de sector. Sinds eind 2015 is hij zelfstandig actief als docent, adviseur, interim manager en commissaris in de zorgsector.

Datum

23 juni 2017 10:00 - 15:45
22 september 2017 10:00 - 15:45
8 december 2017 10:00 - 15:45

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van btw) voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, lunch en borrel. Een extra deelnemer van dezelfde organisatie kan tegen het gereduceerde tarief van 50% deelnemen.

Programma

De ontvangst van de netwerkbijeenkomsten is om 09.30 uur. De netwerkbijeenkomst start om 10.00 uur en eindigt om 15.45 uur met een netwerkborrel.

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van dit netwerk krijgen accountants (RA/AA) 5 PE-uren per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van het netwerk 5 PE-punten per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.


Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman
Director
Tel: +31 (0)88 792 86 70
E-mailadres

Volg ons