Risk Management

Governance, Risk & Compliance in telecom
Risk Management
 

Risicomanagement in telecom

Het vakgebied governance, risk en compliance is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld binnen de telecomsector. Dit brengt soms grote kosten met zich mee. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een geïntegreerde en effectieve aanpak.

Efficiënte risicobeheersing

De telecomsector is voortdurend in beweging. Dit leidt tot nieuwe risico’s, terwijl de risico’s die u in het verleden hebt geïdentificeerd juist aan belang kunnen verliezen. Om kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid te garanderen moet u dus uw risicomanagement geregeld herzien. Een integrale aanpak van governance, risk en compliance is daarbij van groot belang. Zo kunt u de relevante risico’s ondervangen met de juiste maatregelen op de meest efficiënte manier.

Zo kunnen wij u helpen

Wij hebben specialisten op het gebied van wet- en regelgeving, interne beheersing, verslaglegging en risicomanagement. We werken multidisciplinair, waardoor we risicomanagement integreren in de totale bedrijfsvoering. Zo kunnen we telecombedrijven op verschillende manieren ondersteunen:

  • integreren, versterken en vereenvoudigen van governance-, risk- en compliance-activiteiten;
  • integreren van risicomanagementprocessen in reguliere bedrijfsprocessen;
  • organiseren van risk assessment workshops;
  • integreren prestatie- en risicomanagement;
  • verhogen van risk awareness binnen de organisatie.