Revenue & Commercial Assurance

Customer Excellence in telecom
Revenue & Commercial Assurance
 

Een flexibel en concurrerend telecombedrijf

Groeiende concurrentie en globalisering hebben het ondernemen in de telecomsector complexer gemaakt. Onze experts op de gebieden van revenue assurance en commercial assurance kunnen u helpen uw kosten te verlagen en uw baten te verhogen.

Revenue Assurance: de uitdagingen

Vroeger waren facturering en incasso een stuk eenvoudiger voor een telecombedrijf. Die tijd is voorbij. De huidige facturatie- en incassowereld moet onder andere kunnen omgaan met verschillende revenue sharing afspraken, bundels en een gedifferentieerd productaanbod. Slechts weinig telecombedrijven hebben billing-systemen die verfijnd genoeg zijn om dit te ondersteunen.

Flexibel en concurrerend

Wij kunnen u helpen met de borging van revenue assurance binnen uw processen en systemen. We identificeren weglekkende winst en halen die terug. Verder leggen we belangrijke proces-en systeemuitdagingen voor u als telecombedrijf bloot. Ook kunnen we u begeleiden bij problemen met derde partijen, van wiens producten of diensten u afhankelijk bent. Daarmee blijft uw bedrijf flexibel en concurrerend en bouwt u een structurele klantenloyaliteit op.

Uw relatie met leveranciers

Het verlagen van kosten en tegelijkertijd creëren van toegevoegde waarde blijft een continue uitdaging voor veel telecombedrijven. Vooral waar het de relatie met leveranciers betreft. De uitgaven aan leveranciers zijn verhoudingsgewijs groter geworden en leveranciers spelen een steeds belangrijkere rol in de primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Veel ondernemers hebben slechts in beperkte mate zicht op welke afspraken er met leveranciers zijn gemaakt. Ook voelen ze zich niet in staat de naleving van die afspraken te controleren.

Commercial Assurance: zo helpen wij u

Commercial assurance biedt een raamwerk om te bepalen of u een optimale waarde uit uw leveranciersrelaties haalt. Indien dit niet het geval is, gaan we met u na welke mogelijkheden er zijn om deze waarde te verhogen. Zo krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw commerciële proces en de concrete cash recovery en kostenbesparingsmogelijkheden.