Accounting & IFRS

Customer Excellence in telecom
Accounting & IFRS
 

Accounting en IFRS in telecom

IFRS ondergaat de komende jaren significante wijzigingen. Wij kunnen u helpen met een probleemloze invoering van de nieuwe standaarden.

Grote veranderingen

De komende IFRS-veranderingen hebben grote gevolgen voor u. Ze raken bijvoorbeeld de verwerking van omzet en leasecontracten. Dit heeft een grote invloed op de jaarrekeningen van bedrijven in de telecomsector.

Vroeg plannen

U moet rekening houden met consequenties voor processen en systemen binnen uw bedrijf. U doet er daarom goed aan al in een vroeg stadium te bekijken wat er verandert en wat dat betekent voor uw organisatie en de jaarrekening. Ook bij het plannen of aangaan van nieuwe transacties is het van belang om hierbij de consequenties van nieuwe standaarden mee te nemen.

Onze ervaring

PwC heeft ruime ervaring met IFRS en het implementeren van nieuwe standaarden. Wij denken proactief mee over de gevolgen ervan voor uw financiële verslaglegging, processen en systemen en helpen u bij het implementeren van benodigde wijzigingen. We onderzoeken graag hoe eventuele ongewenste gevolgen voor uw organisatie verzacht kunnen worden.

Zo kunnen wij u helpen

Graag wijzen wij u ook op onze publicaties en de jaarlijkse Communications GAAP summit. Deze richten zich specifiek op de toepassing van IFRS in de telecom sector. Via deze link krijgt u toegang tot deze pagina.