Data Analytics

Customer Excellence in telecom
Data Analytics
 

Waardevolle inzichten waar en wanneer nodig

Data analytics, het snel vergaren en analiseren van enorme hoeveelheden informatie, wordt een steeds belangrijker hulpmiddel bij het nemen van strategische beslissingen. Wij kunnen u helpen door de bomen het bos te zien.

Big Data in telecom

De telecomsector is bij uitstek een sector waar, door het grote aantal transacties en andere events, de hoeveelheid beschikbare data zeer groot is. U kunt hier uw capex efficiency mee vergroten of bijvoorbeeld uw marketing mee verbeteren. U komt echter alleen tot goede inzichten als de juiste persoon de juiste informatie op het juiste moment goed kan interpreteren. Op boardniveau en op stafniveau.

Inzicht waar en wanneer u het nodig hebt

Big Data, door middel van het exploratief analyseren van grote hoeveelheden data afkomstig uit interne en externe bronnen, belooft intelligence at the moment: waardevolle inzichten die beschikbaar zijn waar en wanneer u die nodig hebt. Wij kunnen dat voor u mogelijk maken, op de volgende manieren:

  1. We identificeren de uitdagingen waar uw organisatie voor staat en bepalen waar Big Data meerwaarde kan bieden;
  2. We ontwerpen een strategie om de voordelen van Big Data te benutten en de risico’s te beheersen;
  3. We leren u hoe u Big Data bemachtigt, interpreteert en de verkregen inzichten in resultaat vertaalt;
  4. We ontwerpen en bouwen duurzame Big Data oplossingen;
  5. We beschermen uw waardevolle Big Data.

Zo kunnen wij u helpen

Uw data ontstaan niet vanzelf maar komen voort uit (organisatie)processen. Een belangrijk deel van ons dagelijks werk bestaat uit het doorgronden en optimaliseren van die processen en de onderliggende data. Wij weten hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert en bieden u hiervoor krachtige, aan uw situatie aangepaste tools. Zo helpen wij u bij het maken van de beste strategische beslissingen.