Innovatiebox 2010

Betaal nu slechts 5% vennootschapsbelasting

  • Bezit u patenten of octrooien of kwekersrechten?
  • Verricht u werkzaamheden die kwalificeren als Speur- en Ontwikkelingswerk?

Dan kan de innovatiebox u geld opleveren!
 


Eén van de speerpunten van de Nederlandse overheid is het stimuleren van innovatie. Innovatie wordt gezien als de drijvende kracht achter onze economie en werkgelegenheid. In 2007 is de zogenaamde “octrooibox” geïntroduceerd om R&D activiteiten en het bezit van immateriële activa fiscaal te stimuleren. Per 1 januari 2010 is de octrooibox substantieel uitgebreid en omgedoopt tot de “innovatiebox”; wij noemen het de Smart Box*. Ben ook ‘smart’ en betaal slechts 5% vennootschapsbelasting!

Meer informatie en een overzicht van de wijzigingen treft u aan in de downloadbare pdf.

Tevens kan de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) u ook financiële voordelen opleveren. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research and Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Uw financiële voordeel kan bestaan uit een vermindering van de af te dragen loonheffing (S&O-afdrachtvermindering) of een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.

Onder de WBSO vallen vier verschillende type projecten:

  • ontwikkeling van (onderdelen van) producten, processen of programmatuur;
  • technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O en;
  • technisch onderzoek.

Bent u benieuwd naar úw mogelijkeden?

Neem dan contact op met iemand van het PwC Innovatieteam (zie voor een overzicht van alle contactpersonen de bovengenoemde download) of kom naar onze informatiebijeenkomst.

Het PwC Innovatieteam heeft praktische ervaring en contacten met het kennisteam van de Belastingdienst. Wij helpen u bij de toepassing van de Innovatiebox op inkomsten uit immateriële activa en S&O-activa. Wij maken cashflowvoordelen voor u inzichtelijk. Daarnaast kunnen wij u assisteren bij het aanvragen van de Innovatiebox en S&O-subsidies. Heeft u nog geen S&O-subsidie aangevraagd voor 2010? Dan is het raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen wilt u de Innovatiebox dit jaar kunnen toepassen!