Transfer Pricing

Bekijk deze pagina in: English

Introductie

Transfer Pricing is een steeds belangrijker thema voor internationaal opererende bedrijven. Internationaal zakendoen vereist kennis van het waarderen en documenteren van interne transacties. Dit is niet alleen in het belang van uw onderneming, maar ook in het belang van de betrokken belastingautoriteiten. In een tijd waarin het toezicht, wereldwijd, toeneemt en transparantie een vereiste is speelt Transfer Pricing steeds vaker een doorslaggevende rol bij het vaststellen van de internationale fiscale positie van uw onderneming. Lees meer