Tax Management Maturity Model

Integrale graadmeter voor fiscale beheersing

In de praktijk bestaat grote behoefte aan eenduidige kaders en normen over fiscale risicobeheersing en het Tax Control Framework. Daarom heeft PwC het Tax Management Maturity Model ontwikkeld. Het Tax Management Maturity Model is een universeel en transparant model, dat in één oogopslag de compliance-status weergeeft van uw gehele organisatie. De mate waarin u fiscaal in control bent, wordt daardoor transparant, toetsbaar, uniform en vergelijkbaar.

Het is ook een uniek instrument voor zelftoetsing, diagnose en communicatie met (internationale) toezichthouders en alle in- en externe stakeholders.

Download de flyer