>

Fiscaal dienstverleningsconvenant

Fiscaal dienstverleningsconvenant
 
Sneller zekerheid over uw fiscale situatie


Sneller zekerheid over uw fiscale situatie

Horizontaal toezicht door de Belastingdienst heeft veel voordelen voor ondernemers in het mkb. U hebt snel duidelijkheid over uw fiscale positie en kunt besparen op uw kosten voor fiscaal advies. PwC heeft in 2009 als fiscaal dienstverlener een convenant met de Belastingdienst gesloten en is sindsdien bevoegd om horizontaal toezicht voor haar cliënten mogelijk te maken.

Controle achteraf nadelig

Tot voor kort controleerde de Belastingdienst de aangifte van ondernemers altijd achteraf. Hierdoor duurde het vaak geruime tijd voor u wist wat de hoogte van uw definitieve aanslag was. Bovendien bestond de kans dat de Belastingdienst u om aanvullende informatie verzocht of een onderzoek startte. Zaken die veel vragen van uw interne organisatie.

Eerder zekerheid door horizontaal toezicht

Om als mkb-ondernemer eerder zekerheid te krijgen over uw fiscale positie, kunt u in overleg met de Belastingdienst besluiten tot ‘horizontaal toezicht’, een werkwijze die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en transparantie.

Convenant voorwaarde horizontaal toezicht

Een voorwaarde om voor horizontaal toezicht in aanmerking te komen, is dat u kiest voor een fiscaal dienstverlener die een convenant heeft gesloten met de Belastingdienst. PwC heeft zo’n convenant sinds 2009. We bespreken afwijkende fiscale kwesties met de fiscus voordat de aangifte wordt ingediend. Hierdoor zijn controles achteraf vaak niet meer nodig.

Voordelen horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht heeft een aantal voordelen voor u als ondernemer:

  • sneller duidelijkheid over uw fiscale positie voor de vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting en inkomstenbelasting;
  • minder controles en vragenbrieven en dus minder kosten voor accountant en fiscaal adviseur;
  • snel antwoord op uw vragen aan de Belastingdienst omdat wij een vast aanspreekpunt hebben.

Daarnaast toont u met horizontaal toezicht aan uw klanten en andere belanghebbenden dat uw fiscale processen op orde zijn. Een kwaliteitsmerk op zich.

Zo neemt u deel aan horizontaal toezicht

Om gebruik te maken van horizontaal toezicht, vragen wij u ons aansluitingsformulier in te vullen. Daarin bevestigt u onder meer dat u uw financiële administratie tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert. Wanneer u al met PwC werkt voor uw accountancy en fiscale zaken, zal de extra investering om deel te kunnen nemen aan horizontaal toezicht gering zijn.

Vijfjaarlijkse risicoanalyse

De werkzaamheden die wij voor de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting verrichten, zijn door de Belastingdienst akkoord bevonden. Voor de loonheffingen en omzetbelasting brengen we elke vijf jaar uw risico’s in kaart. Dit doen we door het afnemen van een aantal interviews met fiscaal verantwoordelijken binnen uw onderneming. De uitkomsten van de interviews kunt u gebruiken voor een eventueel verbeterplan.

Contact

Wilt een aansluitingsformulier ontvangen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van horizontaal toezicht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.