Het Carbon Disclosure Project

Het Carbon Disclosure Project
 


Voor beleggers is het van groot belang te weten wat klimaatverandering betekent voor de bedrijven waarin ze investeren. Het Carbon Disclosure Project (CDP) geeft ze daar inzicht in.

Het CDP bestaat uit een groep van 655 investeerders die 78 miljard dollar onder haar beheer heeft. Het CDP doet ieder jaar onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering bij circa 3.700 beursgenoteerde bedrijven. Het CDP richt zich ook op beursgenoteerde bedrijven in Nederland. PwC is één van de partners vand CDP.

Het CDP vraagt beursgenoteerde ondernemingen te rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor hun onderneming, de omvang van hun CO2-emissies en reductiedoelstellingen. Ook wordt gevraagd hoe het omgaan met klimaatverandering is ingebed in de organisatie.

Op basis van deze informatie wordt jaarlijks een rapport gemaakt, zodat investeerders die deelnemen in het CDP kunnen beoordelen hoe klimaatverandering de bedrijven waarin ze investeren beïnvloedt. PwC analyseert voor de Nederlandse situatie de onderzoeksgegevens en werkt mee aan het de verschillende CDP-rapporten die jaarlijks verschijnen. Eén van de CDP rapporten richt zich specifiek op de Benelux.

Bij het opstellen van het CDP rapport komen de volgende zaken aan de orde:

 • Carbonstrategie
  Op basis van onder andere de registratie van de CO2-uitstoot en de doelstellingen voor emissiereductie wordt ten opzichte van het huidige klimaatprofiel een gewenst klimaatprofiel gemaakt.
 • Doelstelling voor emissiereductie
  De gewenste afname van de uitstoot van CO2 ten opzichte van een basisjaar wordt bepaald.
 • Risico’s en kansen
  De belangrijkste risico’s en kansen die bedrijven zien op het gebied van klimaatverandering worden beoordeeld, alsmede de mate waarin bedrijven daarop anticiperen.
 • Carbon accounting
  Informatie die aan de basis ligt van de berekening van de uitstoot van broeikasgassen wordt verzameld en bewerkt.
 • Carbon communicatie
  De manier waarop over klimaatverandering verantwoording wordt afgelegd aan interne en externe partijen wordt uitgelegd.

 PwC ondersteunt bedrijven die deelnemen aan het CDP bij:

 • Het begeleiden van CDP-transitieworkshops;
 • het invullen van de CDP-vragenlijst;
 • het opstellen van de carbon footprint;
 • het ontwikkelen van een klimaatstrategie;
verificatie van de carbon footprint.