Grondstofschaarste

Grondstofschaarste
 
Risico’s in uw supply chain de baas


Door een groeiende populatie en een stijgend welvaartsniveau consumeren we wereldwijd steeds meer. De vraag naar hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen (water, energie, land en mineralen) neemt steeds verder toe. Met de hulp van PwC bent en blijft u bedreigingen van uw toeleverketen (‘supply chain’) de baas.

Monopolieposities op de markt voor zeldzame aardmetalen

De snelle groei van economieën is een belangrijke oorzaak van toenemende schaarste. Maar ook het innemen van monopolieposities door landen die beschikken over zeldzame aardmetalen speelt mee.

Problemen in de supply chain

De sterke relatie tussen deze grondstoffen maakt het zoeken naar oorzaken en oplossingen voor schaarste complex. Dit leidt tot grote problemen voor productiebedrijven met een wereldwijde keten van toeleveranciers.

De vier pijlers van een internationaal strategisch grondstoffenbeleid

Een wereldwijd strategisch grondstoffenbeleid is nodig. PwC onderscheidt hierin vier pijlers: grondstoffenvoorziening veiligstellen, productieprocessen efficiënter maken, effectievere producten maken en end-of-life producten als grondstof inzetten.

Recycling, substitutie en sourcing

Door samen te werken in de supply chain wordt het probleem inzichtelijk en kunnen we efficiënte manieren vinden om de impact van schaarste te voorkomen of te minimaliseren. Denk aan recycletechnologieën, substitutie en sourcingstrategieën.

PwC-onderzoek naar grondstofschaartse

PwC deed uitgebreid onderzoek naar schaarste. In de publicatie Minerals and metals scarcity in manufacturing: The ticking time bomb onderzoekt PwC de impact van grondstofschaarste op zeven producerende industrieën. PwC interviewde senior executives in 69 wereldwijd opererende productiebedrijven uit de FTSE500 over de schaarste van mineralen en metalen. Ook komen de relevantie en de verwachte impact van de schaarste op de organisaties aan bod.