Duurzaamheidsverslaglegging

Externe verslaggeving als keurmerk voor kwaliteit

Uw externe verslaggeving is cruciaal voor het beeld dat belanghebbenden hebben van uw organisatie. Niet-financiële aspecten spelen daarbij in toenemende mate een rol. Hoe gaat u om met zaken als klimaatverandering, grondstofschaarste en bevolkingsgroei? Onze experts helpen u bij het formuleren van een heldere visie, zodat u een passend antwoord hebt op elke vraag.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In toenemende mate beschouwen belanghebbenden uw externe verslag als een graadmeter voor de kwaliteit en effectiviteit van uw interne organisatie. Ook uw strategie op het gebied van duurzame waardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt aan de hand van dit verslag beoordeeld.  

Duurzaamheidsverslaggeving: niet-financiële prestaties in begrijpelijke context

Concrete duurzaamheidverslaggeving plaatst uw niet-financiële prestaties in een begrijpelijke context. Hiermee laat u aan uw belanghebbenden zien dat uw organisatie niet voor verrassingen zal komen te staan en dat u zich bewust bent van de kansen en risico’s die samenhangen met ondernemen in een veranderende wereld.

Rapporteren volgens G4

Veel ondernemingen rapporteren momenteel volgens de duurzaamheidsverslagleggingsrichtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative), versie G3.1 Alle rapporten over duurzaamheid moeten vanaf 2016 worden opgesteld volgens de nieuwe versie van de GRI-richtlijnen, G4. Deze versie bevat een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de huidige. Zo staat in de nieuwe versie het concept materialiteit centraal: een organisatie rapporteert alleen nog maar over die onderwerpen die daadwerkelijk relevant zijn voor het lange termijn succes van de organisatie en die relevant worden bevonden door haar stakeholders. Dit materialiteitsconcept staat ook centraal in integrated reporting.

Dit kunt u van ons verwachten

De leden van onze multidisciplinaire teams hebben elk hun eigen expertise. Van reporting en assurance tot biodiversiteit, energie en klimaatverandering, ethisch zakendoen en omgang met belanghebbenden. Samen met u buigen zij zich over de zaken die specifiek binnen uw organisatie spelen. Enige voorbeelden:

  • u wilt laten zien hoe uw organisatie in overleg treedt en contact onderhoudt met belanghebbenden;
  • u wilt advies bij het opstellen of schrijven van een duurzaamheids- of maatschappelijk verslag;
  • u wilt advies over de kwaliteit van uw niet-financiële rapportageproces en over eventuele verbeteringen;
  • u wilt dat PwC uw duurzaamheids- of maatschappelijk verslag controleert zodat u via een assurance rapport in uw verslag de betrouwbaarheid ervan verder kunt onderstrepen;
  • u wilt advies bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse.