Spotlight september 2012

Vaktechnisch bulletin van PwC

Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers over accountancy. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar. De laatstverschenen uitgave (2012/3) bevat de volgende artikelen:

  • Woord vooraf -  The best way to predict the future is to create it
  • Rol weggelegd voor commissarissen in verbetering verslaggeving
  • Accountant maakt cultuur en gedrag bespreekbaar: spiegelfunctie in de praktijk gebracht
  • Praktische implicaties rondom het waarderen van actieve belastinglatenties
  • Het flexibele bv-recht: gevolgen voor jaarrekening en fiscale aangifte
  • De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming?
  • Verandering in betalingsverkeer biedt kansen
  • Vertrouwen in de cloud maakt verdere groei mogelijk
  • Solvency II vereist industrialisatie en flexibilisering van de rapportagefunctie
  • Kort nieuws