Spotlight juni 2012

Vaktechnisch bulletin van PwC

Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PwC over accountancy. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar. De laatstverschenen uitgave (2012/2) bevat de volgende artikelen:

  • De kunst van het waarderen en weergeven van niet-financiële prestaties
  • Integrated reporting en de kunst van ‘storytelling’
  • IFRS Practice Statement voor Management Commentary: geïntegreerd raamwerk voor opstellen directieverslag
  • Integrated reporting en de kapitaalmarkt: parels voor de zwijnen?
  • Waardecreatie staat bij integrated reporting centraal
  • Integreer prestatie- en risicomanagement
  • Cultuur en gedrag als fundamentele drivers van het waardecreatieproces: agenda voor integrated reporting
  • Het gemak en ongemak van integrated reporting
  • Global Reporting Initiative sorteert voor op integrated reporting